Provincie Drenthe & ROEG!

Donderdag 08 April 2021
  • De Havelterberg, een van de bijzondere natuurgebieden in Drenthe (Rechten: Provincie Drenthe)

De provincie Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om die te beleven en te benutten. "We dragen een grote verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen. En te behouden voor toekomstige generaties, zodat zij deze ook kunnen blijven beleven en benutten", aldus de woordvoerder van de provincie.

De provincie werkt in natuurgebieden samen met gemeenten, terreinbeheerders en waterschappen om de ambities op het gebied van natuur en water te realiseren. Drenthe zet in op de koppelingen tussen natuur, water, landbouw, leefbaarheid en vrijetijdseconomie.

"ROEG! biedt de provincie Drenthe de mogelijkheid om de werkzaamheden en ontwikkelingen binnen de Drentse natuurgebieden zichtbaar te maken", geeft de woordvoerder aan. "Ook thema's als recreatie, ondernemen en natuurinclusieve landbouw krijgen hierbij aandacht. ROEG! Is daarnaast een mooie samenwerking tussen natuurpartners om al het Drentse natuurnieuws en de natuurprojecten waar we samen aan werken, te belichten."

Meer zien van wat de Provincie in de Drentse natuur doet? Zie: Natuur in ontwikkeling - Provincie Drenthe

'Natuur en biodiversiteit vragen onze aandacht'

"De provincie staat er niet alleen voor. Samenwerken op Drentse maat, met alle partners en met bewoners, zorgt ervoor dat we meer kunnen bereiken dan wanneer ieder voor zich, zich inzet voor Drenthe. We kennen in Drenthe veel mooie natuur en er is door velen de afgelopen jaren hard gewerkt om de natuur te behouden en te versterken. Maar we zijn nog niet klaar, want ontwikkelingen op het gebied van natuur en biodiversiteit vragen onze aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de achteruitgang van bijen en vlinders. Samen met onze partners werken we er hard aan om dit tegen te gaan. Het is mooi dat op platform ROEG aandacht is voor het belang van de Drentse natuur. "

Aanpakken en doen, noaberschap en nuchterheid

Henk Jumelet, gedeputeerde Provincie Drenthe: "In Drenthe zijn we vooral de provincie van aanpakken en doen, noaberschap en nuchterheid. Toch wil ik zeggen: Drenthe, is misschien wel de mooiste provincie van Nederland! Om dit zo te houden werken we hard aan de uitvoering van ons natuurbeleid. We laten graag aan iedereen zien wat we doen en ROEG is een heel mooi platform waarin we samen met onze partners dit kunnen tonen."

Contact
opnemen