Provincie: ‘Boeren moeten bezwaren tegen natuurproject Geelbroek intrekken’

Dinsdag 12 April 2022
  • De provincie wil de natuur rondom Geelbroek vernatten (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Boeren uit de Broekstreek, een gebied tussen Assen, Ekehaar en Hooghalen, moeten afzien van hun bezwaren tegen een gepland natuurproject in het gebied. Ook mogen zij geen nieuwe procedures tegen de plannen starten. Pas daarna wil de provincie Drenthe met hen in gesprek over eventuele compensaties.

Samen met gebiedsontwikkelaar Prolander en Staatsbosbeheer wil de provincie nieuwe natuur creëren rondom Geelbroek. Delen van de natuur tussen Assen, Hooghalen en Ekehaar zijn steeds verder opgedroogd en daarom ligt er nu een vernattingsplan. Maar een groep van tien boeren vreest al tien jaar dat de plannen zorgen voor schade aan landbouwgrond en willen niet dat het project in de geplande vorm doorgaat.

Onbespreekbare voorwaarde

Volgens de boeren bestaat de kans dat hun bedrijven schade leiden door de natuurvernatting. Maar volgens een woordvoerder van de provincie is die kans 'bij deze boeren vrijwel nihil', zo blijkt volgens de provincie uit onderzoek. "Mocht er toch schade ontstaan, dan gaan wij deze natuurlijk vergoeden."

De groep agrariërs verwijst daarentegen naar een rapport dat een hydroloog van de provincie schreef. Daaruit blijkt dat het grondwater op bepaalde plekken dusdanig stijgt dat de boeren schade verwachten. De grondwatermodellen uit dat rapport worden echter door de provincie zelf bekritiseerd.

Onderhandelingspositie

Er blijft dus onenigheid tussen de boeren en de provincie, al was er begin dit jaar een lichtpuntje. "Begin februari hebben we voor het laatst met elkaar gesproken en na afloop hadden we het gevoel dat er een opening was", vertelt Evert Smeenge namens de Bezorgde Boeren Geelbroek. "We willen ook graag blijven praten, maar onder die nieuwe voorwaarde kan dat gewoon niet."

De provincie wil nog één keer aan tafel, schrijft een ambtenaar aan de boeren, onder voorwaarde dat zij 'afzien van verdere bezwaren en procedures'. Onbespreekbaar voor de boeren, want die verzwakken daarmee in één klap hun onderhandelingspositie.

Natte landbouwgrond

Er lopen op het moment twee bezwaarprocedures van een groep van tien boeren uit dorpen als Eleveld, Laaghalen en Amen. Ze zijn bang dat niet alleen de natuur, maar ook hun landbouwgrond natter wordt als het grondwaterpeil stijgt. Bepaalde gewassen kunnen dan mogelijk minder goed groeien en bij zaaien en oogsten moeten boeren meer rekening houden met het water.

De boeren willen graag dat de provincie vooraf de schade die zal ontstaan vergoed, of waar mogelijk voorkomt. Nieuwe drainagesystemen kunnen volgens hen de wateroverlast op bepaalde plekken verminderen. Percelen waar dat niet kan, zouden de boeren graag met elkaar of met de provincie willen ruilen tegen andere grond.

Bij de rechter

De provincie heeft volgens de woordvoerder ook wel oren naar dergelijke oplossingen, maar eerst moeten dus de bezwaren van de boeren van tafel. "Het staat iedereen vrij om een procedure te starten. Maar zodra er een procedure ligt, kunnen we niet met elkaar in gesprek omdat het op dat moment bij de rechter ligt."

Juridisch zijn er echter geen belemmeringen om toch met elkaar in gesprek te blijven als er een bezwaarprocedure loopt. Ook tijdens lopende rechtszaken mogen partijen onderling nader tot elkaar komen. Dat heeft volgens een woordvoerder van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, zelfs de voorkeur.

Lees ook:

Contact
opnemen