ProRail in actie om gravende bever te weren

Vrijdag 28 Januari 2022
  • Knaagsporen van de bever naast het spoor (Rechten: Cindy de Jonge)

Het treinverkeer tussen Groningen en Assen is sinds het najaar al een paar keer stilgelegd vanwege een gravende bever. Nog steeds veroorzaakt het knaagdier schade langs de spoorlijn. ProRail gaat daarom het gebied vlakbij het spoor bij Taarlo aanpassen.

De bever, het grootse knaagdier van Europa, kan flinke holen en gaten graven. Bij het spoor leidde dat tot gevaarlijke situaties die om een spoedreparatie vroegen. Het dier is beschermd, dus ProRail zoekt naar structurele oplossingen om op een duurzame manier samen te leven. Bij Taarlo start ProRail met een proef.

Cindy de Jonge, beverdeskundige, is bij deze kwestie betrokken en adviseert ProRail. "De natte plekken bij Taarlo worden eerst ontwaterd. Daarna komt er een sleuf, tot een meter onder de waterbodem. Daarin komt ballast: een bever kan er niet onderdoor graven en kan er niet doorheen."

Afbeelding
Een bever leeft in waterrijke gebieden, ook langs het spoor. (Rechten: Ralf82 via Pixabay)

Spoorsloten

De monitoring van de bever is ook opgeschroefd. Er wordt in kaart gebracht op welke gebieden de bever met zijn gegraaf een risico vormt. Naast het spoor zijn vaak sloten en andere waterrijke plekken te vinden. De Jonge: "Spoorsloten zijn ecologische pareltjes, het is een mooie verbindingsplek voor veel dieren en het is er rustig. Maar het is natuurlijk niet zo handig dat de bever daar gaat graven. Het is bovendien lastig om te inspecteren waar de bevers zitten: ze maken holen onder water, dus het is echt met een waadpak aan onderzoek uitvoeren."

Toename aantal bevers

De beverpopulatie neemt toe en het dier is van de Rode Lijst af. In 1826 waren de bevers in Nederland uitgestorven, in 1988 is gestart met de herintroductie. In Drenthe zijn op verschillende plekken beverburchten en -dammen, bij het Gasterensche diep lag zelfs de grootste van Noord-Nederland totdat ie vorig jaar doorbrak. Het precieze aantal bevers is niet bekend, in Groningen en Drenthe samen zijn er naar schatting zo'n tweehonderd.

Afbeelding
Op een aantal plekken is het bevermoeras gedraineerd en ongeschikt gemaakt voor bevers (Rechten: Cindy de Jonge)

Lees ook:

Contact
opnemen