Proef met grasklaver: goed voor het bodemleven?

Woensdag 15 November 2023
  • Onderzoekers willen weten of de bodem beter wordt van grasklaver (Rechten: Provincie Drenthe)

Gaat de bodem erop vooruit als melkveehouders klaver in hun gras zaaien? Voor het antwoord op die vraag wil de provincie Drenthe een onderzoek beginnen bij honderd boeren. Daarvoor is het op zoek naar boeren om mee te doen met het experiment.

Door het onderzoek moet duidelijk worden of het bodemleven baat heeft bij de klaver, en of het effect heeft op de gewasopbrengst. Verder moet blijken of het voor boeren rendabel is om klaver te gebruiken op hun bedrijf.

Klaver neemt stikstof op

Uit onderzoek blijkt namelijk dat klaver een unieke eigenschap heeft: het kan stikstof uit de lucht vastleggen in de bodem. Het resultaat is de mogelijkheid om stikstof en koolstof te gebruiken om eiwitten te produceren of stikstof bruikbaar te maken voor plantengroei. Daardoor is veel minder kunstmest nodig, is de gedachte.

De melkveehouders die meedoen aan het onderzoek kunnen via een enquête aangeven of werken met grasklaver op de boerderij te doen is. Ze kunnen onder meer laten weten hoeveel kunstmest er bespaard wordt, wat de opbrengst van de grasklaver is en of het vee het ook lekker vindt.

Betere bodem en toch lekker veevoer?

Onderzoekers van Bioclear Earth gaan in opdracht van de provincie bij twintig deelnemende bedrijven kijken naar alle bacteriën en schimmels, mineralen in de bodem en de zuurgraad. Ook wordt gekeken hoe voedzaam de klaver is.

Een ingezaaid perceel wordt daarvoor in twee stukken verdeeld. Op de ene helft wordt 50 procent kunstmest gestrooid, op de andere helft helemaal niet.

Melkveehouders krijgen een vergoeding voor hun deelname aan het onderzoek. Voor het project betaalt de provincie ruim 430.000 euro.

Afbeelding
Grasklaver kan stikstof uit de lucht bruikbaar maken (Rechten: Bioclear Earth)

Contact
opnemen