Paterswoldsemeer wordt stapje voor stapje steeds schoner

Woensdag 13 Juli 2022
  • Het Paterswoldsemeer (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

Schoner water in het Paterswoldsemeer, dat is het doel van Waterschap Noorderzijlvest. Vandaag is fase twee van het plan opgeleverd, wat betekent dat er "een flinke stap" is gezet in het opkrikken van de waterkwaliteit.

Gerard Zeemans, projectleider van het waterschap: "We zijn dus nog niet helemaal klaar, maar met het opleveren van fase twee is een belangrijke stap gezet. Fase drie is de laatste fase, en het is de bedoeling dat die voor 2027 klaar is."

Trapje voor de vissen

Maar wat houdt dat abstracte 'fase twee' dan in? Zeemans: "Die fase bestaat uit verschillende maatregelen. Zoals het vismigreer-baar maken van het meer." Dat is een moeilijke term voor het gemakkelijker maken voor vissen om van en naar het meer te zwemmen. Dat is gedaan met bijvoorbeeld een vistrap. Een grote bak met schotjes, waardoor de vissen met een soort sprongetjes van vijf centimeter per keer van benedenstrooms naar bovenstrooms kunnen zwemmen.

Ook is het Waterschap aan de slag geweest met het peilbeheer - dus zorgen voor een constanter waterpeil - en ook de aanvoer van het water gaat op de schop: "Nu halen we het water uit het Noord-Willemskanaal. Daar willen we vanaf, want die waterkwaliteit is niet super. We willen meer eigen water vasthouden en gaan samen me de provincie water aanvoeren vanuit de Drentsche Aa. Dat beekwater is van veel betere kwaliteit dan het Groningse kanaalwater."

IJzerzandpassage

Daarnaast is ook de stuw bij de Meerschapsboerderij verlegd en verbreed, er is een vispassage bij aangelegd, het poldergemaal Hoornsedijk is vervangen en daarnaast is een ijzerzandpassage aangelegd. De ijzerzandpassage filtert afval- en voedingsstoffen uit het water, waardoor het water schoner wordt. Bij de ijzerzandpassage zijn drie poelen gesaneerd door ze uit te graven en nabij de Meerschapsboerderij zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Lees ook:

Contact
opnemen