Oude Willem: ‘Van landbouwgebied naar natuurgebied zonder weerga’

Vrijdag 11 Juni 2021
  • Het voormalige kanaal in Oude Willem. (Rechten: RTV Drenthe)

Midden in het Natura 2000-gebied ligt Oude Willem. In de afgelopen jaren is er zo'n 450 hectare landbouwgrond omgevormd naar natuur, met veel aandacht voor de waterhuishouding. Vandaag wordt het project feestelijk afgesloten.

"Er is een paar jaar keihard gewerkt om het hele gebied te veranderen in een groot natuurgebied. Van een regulier landbouwgebied naar een natuurgebied zonder weerga", zegt Hans Dekker van de provincie Drenthe.

"Het gebied was behoorlijk doorsneden met allerlei diepe sloten. Dat zou ervoor gezorgd hebben dat vennen steeds droger werden", legt Dekker uit. Die situatie had een grote impact op de rest van de omgeving. Om dit te veranderen is er in 2014 een plan gemaakt en in 2018 ging de eerste schop in de grond.

Water vindt zijn eigen weg

In drie jaar tijd is de waterhuishouding verbeterd. Onder andere door het dempen of ondiep maken van sloten en het graven van een slenk. Het gebied en de omliggende natuur verdroogt nu minder, er is ruimte voor waterberging en Oude Willem dient nu als brongebied voor de Vledder Aa. "Het water moet weer zijn eigen weg kunnen vinden, en dat is aardig gelukt", zegt Dekker.

Met de aanplant van struiken is er een geleidelijke overgang tussen bos en land ontstaan, waar verschillende vogels en insecten baat bij hebben.

Op pad door Oude Willem

Fietsers en wandelaars zijn welkom om te zien hoe het gebied zich heeft ontwikkeld. Een bestaand fietspad is vervangen door een slingerend Belevingsfietspad dat langs een nieuwe uitkijktoren komt en er is een ruiter- en menroute aangelegd in het noordelijk deel van het gebied. Voor kinderen is er een Perfect Earth Animals-route.

Het project is een samenwerking van provincies Drenthe en Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Wetterskip Fryslân, gemeenten Westerveld en Ooststellingwerf, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en Recreatieschap Drenthe, en is onder begeleiding van Prolander uitgevoerd.

ROEG! laat in deze uitzending zien hoe Oude Willem is veranderd.

Lees ook:

Contact
opnemen