Organisaties willen waterhuishouding Kop van Drenthe onderzoeken

Vrijdag 17 Februari 2023
  • Het Fochteloërveen (Rechten: RTV Drenthe / Fred van Os)

In de Kop van Drenthe, grofweg van het Fochteloërveen tot De Onlanden, willen Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Drenthe, Waterbedrijf Groningen, gemeente Tynaarlo, gemeente Noordenveld en landbouw- en natuurorganisaties kijken hoe ze meer water in dat gebied kunnen vasthouden wanneer dat nodig mocht zijn.

De organisaties zijn bezig met het opzetten van een plan dat ervoor moet zorgen dat in droge periodes voldoende water beschikbaar is, wateroverlast en mogelijke waterschade door regenval zoveel mogelijk beperkt wordt en de waterkwaliteit in het gebied op orde is. Daarnaast werken ze aan de klimaatbestendigheid van het gebied. De organisaties verwachten in het najaar met de eerste resultaten te komen.

Vorig week liet WMD Water weten ook bezig te zijn met een onderzoek naar de waterhuishouding in Drenthe. Het onderzoek van de andere organisaties richt zicht voornamelijk op de Kop van Drenthe en gaat niet alleen over het behouden van water. Ook brengen ze het landbouwsysteem in beeld en wordt er gekeken naar het systeem van landschapswaarden en ecologie.

Lees ook:

Contact
opnemen