Op zoek naar stadsplanten in Meppel

Zondag 15 Oktober 2023
  • De stadsplanten van Meppel worden onder de loep genomen (Rechten: RTV Drenthe)

Traditiegetrouw sluit de Werkgroep Florakartering Drenthe het veldseizoen af met een stadsexcursie. De deelnemers hebben Meppel onder de loep genomen op zoek naar planten die in het stedelijk gebied voorkomen.

In de stad groeien vaak andere planten dan daarbuiten. Dat komt omdat het in bebouwd gebied een paar graden warmer is en omdat planten vanuit het zuiden oprukken onder invloed van klimaatverandering.

Straatliefdegras

"Het doel vandaag is het inventariseren van Meppel op wilde planten", aldus Edwin Dijkhuis van de plantenstichting Floron. "We kijken specifiek naar stadsplanten, die soorten die je juist in de stad kunt vinden en niet in het buitengebied." Tussen de stenen komt veel straatliefdegras voor. "Dat grasje kennen we nog niet zo lang in Drenthe. Rond 2000 is de plant hier gearriveerd. Toen stapte ik ervoor van de fiets, nu is het een van de meest algemene grassen in de binnenstad en is het het straatgras voorbijgestreefd."

Aanpassingen

Uit onderzoek blijkt dat stadsplanten zich langzaamaan aanpassen aan het leven in de stad. "Bij bepaalde soorten blijkt het aandeel zaden met een kroontje in de stad groter dan in het buitengebied. Dat is een geleidelijke aanpassing aan een plek met veel bestrating en beton. Daar is de kans op het vinden van een nieuw plekje kleiner en het aandeel zaden dat naast de plant moet gaan kiemen groter. Zo hebben die planten een stukje bestaanszekerheid."

(Tekst gaat verder onder de video)

Verstekeling

De deelnemers onderzoeken het gebied bij de laad- en loskade. "Hier wordt veel gesleept met allerlei zaden voor veevoeders", vertelt Dijkhuis uit. "Daar komen dus ook allerlei verstekelingen bij mee en die kunnen weleens ontsnappen. Op dit soort plekken kijken we naar allerlei adventieven, soorten die onbedoeld meeliften en het hier toch goed doen."

Bijvoorbeeld de viltganzerik, te herkennen aan de grijsviltige onderzijde van het blad. "Hier vind je die alleen maar op deze loswal, typisch een soort die we zien op een overslag van graanbedrijven. Waarschijnlijk is de plant ooit meegekomen op een graan dat werd ingevoerd."

Onderzoek

Het doel van de werkgroep is het organiseren en stimuleren van floristisch veldonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden om zo natuurbehoud en milieubeheer te ondersteunen. De verzamelde gegevens worden ingevoerd in de Nationale Database Flora en Fauna. "Met die tellingen houden we een vinger aan de pols. Met welke planten gaat het goed, met welke gaat het slecht, wat zijn de nieuwkomers en hoe snel verspreiden ze zich over ons land. Dat kunnen we uiteindelijk allemaal uit die data destilleren."

Afbeelding
Het straatliefdegras heeft het straatgras verdrongen (Rechten: RTV Drenthe)

Lees ook:

Contact
opnemen