Op pad in de Drentse natuur: Mepper Hooilanden

Zondag 23 Januari 2022
  • Natuurgebied de Mepper Hooilanden is populair bij vogelaars (Rechten: RTV Drenthe)

Tussen Meppen en Gees ligt de Mepper Hooilanden, een natuurgebied dat grenst aan Boswachterij Gees. Hier ontspringt de Geeserstroom, een meanderende beek die regelmatig buiten haar oevers treedt. In het gebied komen legio vogelsoorten voor.

Samen met boswachter Evert Thomas bezoekt ROEG! in deze uitzending dit vogelwalhalla.

Herinrichting

Halverwege de twintigste eeuw werd de Geeserstroom rechtgetrokken en in de jaren zestig lagen er verkavelingsplannen voor het beekdal klaar. Maar tegelijkertijd nam de waardering voor het oorspronkelijke landschap toe. De plannen gingen niet door en de hooilanden en houtwallen bleven behouden.

Bijna twintig jaar geleden ging het gebied alsnog op de schop en werd het heringericht als waterbergingsgebied. Waterschap Vechtstromen en Staatsbosbeheer hebben de beek verlegd en haar meanders teruggegeven. De Geeserstroom stroomt regelmatig over. "Dit gebied is steeds natter geworden zoals je ook op veel andere plekken in Drenthe ziet", vertelt Thomas.

"De hydrologie van het gebied is hersteld waardoor het waterniveau weer in de buurt komt van de situatie zoals het vroeger 's winters was. De gebieden blijven heel lang onder water staan en dat is ook de bedoeling. We hebben de afspraak met het waterschap dat we in de hoger gelegen gebieden water bufferen om zo de lager gelegen delen van de provincie zo droog mogelijk te houden."

Afbeelding
Winterochtend bij de Mepper Hooilanden (Rechten: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

Vogelparadijs

In de koude maanden van het jaar overwinteren veel vogels in het natuurgebied en is het een pleisterplaats voor ganzen, zwanen en eenden. "Het is een goede plek om je kennis van eenden op te vijzelen. Ik zie slobeenden, krakeenden, die zijn wat schuwer, smienten, die herken je aan hun fluitende roep, wilde eenden, meerkoeten en kuifeenden", aldus Thomas.

En als kers op de taart een bijzondere bezoeker. "Daar in de boom zitten twee zeearenden. Zo dichtbij heb ik ze nog nooit gezien." De laatste jaren laat de zeearend zich steeds vaker zien in onze provincie en er is een reden waarom hij naar de Mepper Hooilanden komt. "In die grote waterpartij zwemt van alles waar de roofvogel van houdt", legt Thomas uit. Zeearenden zoeken voedsel en geschikte nestplaatsen. "Dit is een paartje dat zoekt naar een geschikt plekje om te broeden. Je zou denken dat zeearenden alleen vis eten, maar vogels kunnen ook prima. Hier eten ze zich ongans aan ganzen en meerkoeten. Wie weet zien we volgend jaar wel een nest."

Erop uit

Heb je zin gekregen om dit natte vogelparadijs en omgeving te verkennen? Pak dan de fiets en maak gebruik van deze fietsknooppunten: 69, 88, 86, 87, 75, 79, 81, 83, 66, 18, 62, 64, 60, 61 en 69. De route is 35 kilometer lang en start in Meppen. Onderweg kom je door de Mepper Hooilanden, Boswachterij Gees en het esdorp Gees. Een wandeling door het gebied is ook de moeite waard, maar daarvoor gebruik van de volgende wandelknooppunten: 10, 28, 29, 30, 31, 32, 56, 54, 53, 42, 43, 35, 40, 49, 25, 26, 29, 09, 08, 07, 05 en 10. Deze route start vlakbij Zwinderen en is 16 kilometer lang.

Lees ook:

Contact
opnemen