Op pad in de Drentse natuur: Landgoed Vossenberg

Zaterdag 17 November 2018
  • De zeldzame stijve ogentroost wordt ook wel klaaroog genoemd (foto: Free Nature Images/Rudmer Zwerver)

ROEG! en boswachter Bertil Zoer zijn deze week op landgoed De Vossenberg, een jong landgoed ten oosten van Wijster. Inmiddels is het in handen van Stichting het Drentsche Landschap.

In 1915 kocht de vennootschap Landmaatschappij Drenthe ruim 500 hectare grond met als doel geld verdienen.

Dat gebeurde door de heidegronden te ontginnen en zo geschikt te maken als landbouwgrond én door een productiebos aan te planten. In 1918 bouwde de vennootschap een landhuis dat als centraal punt diende bij deze werkzaamheden. Dit huis lag toen op de open vlakte maar inmiddels ligt het verscholen in het bos.

Herinrichting landgoed
Sinds 1974 is een groot deel van het landgoed namelijk in bezit van Stichting het Drentse Landschap. De stichting heeft het landgoed heringericht als natuurgebied.

Dit betekent dat zij allerlei aanpassingen van de ontginners ongedaan moest maken. Die hadden het terrein namelijk het liefst zo effen mogelijk. De stichting heeft in 2004 in de buurt van het Reigerveen de natte laagten en hoge koppen in het landschap teruggebracht, met als gevolg een toename in het aantal vogels.

In de Kwekerij werd onderzocht welke bomen goed groeiden op het landgoed. Hier staan Amerikaanse eiken, fijnsparren, douglassparren en zilversparren. Het beheer van het Drentse Landschap zorgt ervoor dat dit voormalige productiebos zich kan verjongen.

Het laatste grootschalige natuurontwikkelingsproject was in 2005 op de voormalige bouwgrond langs de Bruntingerweg. De stichting herstelde ook hier de hoogteverschillen en zorgde voor een natuurvriendelijke waterhuishouding.

Flora en fauna
Dankzij de herinrichting zijn er veel bijzondere dieren en planten te vinden op het landgoed. 's Winters verblijven hier kuifeenden, smienten en grote zaagbekken. In de zomer vind je er grote zilverreigers en lepelaars, en verschillende ganzensoorten zoals de Canadese gans, de nijlgans en de grauwe gans. En als klap op de vuurpijl broedt de bijzondere roodhalsfuut in dit gebied.

In het Reigerveen komen de zeldzame drijvende waterweegbree en de stijve ogentroost voor. In het oosten van het landgoed ligt het beekdal van de Eekma met bloemrijk hooiland. Op deze plek groeien veel orchideeën. En vorig jaar zijn er twee bijzondere paddenstoelen ontdekt: het gesteeld veenknopje en het witte heidetrechtertje.

Lees ook: Bijzondere mini-paddestoel gesteeld veenknopje gevonden bij Wijster

Grafheuvels
Het landgoed dankt zijn naam aan de prehistorische grafheuvel die achter het landhuis ligt. Behalve deze grafheuvel, De Vossenberg, liggen er nog meer grafheuvels in de omgeving. Enkelen zijn onderzocht en zij blijken meer dan 3.000 jaar oud te zijn. 

Erop uit
Heb je zin gekregen om zelf een kijkje te nemen in dit gebied? Trek dan je wandelschoenen aan en volg deze route. Op de fiets kan natuurlijk ook. Met deze route volg je het Oude Diep en kom je vanzelf langs het Landgoed Vossenberg.

Contact
opnemen