Op insectenkamp in het Bargerveen

Vrijdag 11 Mei 2018
  • Twee keer per jaar komt de KNNV in Drenthe op insectenkamp (foto: ROEG!)

De Drentse hoogveengronden zijn het leefgebied van insecten die je elders in Nederland niet tegenkomt. Daarom komt de landelijke insectenwerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) twee keer per jaar op insectenkamp in onze provincie.

Arjan van Veen van de KNNV vertelt dat Drenthe vanwege de unieke soorten uitermate boeiend is voor alle insectenliefhebbers. Een aantal van die insecten komt nergens anders in ons land voor. 

Drenthe heel interessant
"Voor iemand die geen hoogveen gewend is, is Drenthe heel interessant. De aardbeivlinder, de smaragdlibel en de noordse witsnuitlibel zijn voor veel mensen bijzondere soorten", vertelt Van Veen. 

Er is de laatste tijd veel belangstelling voor insecten. Er komen er steeds minder en dat zie je ook in onze provincie. Van Veen: “Hier in het Bargerveen gaat het zo te zien wel goed, maar als je wat verder van natuurgebieden afgaat dan wordt het wel heel erg snel minder." 

Landbouw en bermen
Dat komt toch volgens Van Veen door veel intensieve landbouw en bermen die kort gemaaid worden. "Dat is gewoon niet goed voor de insecten.” Of daar snel verandering in komt is maar de vraag. Vaak is er discussie tussen natuurverenigingen en landbouworganisaties over het natuurbeheer. 

LTO Noord liet kortgeleden nog weten in gesprek te willen met natuurorganisaties omdat ze willen dat bermen vaker gemaaid worden. 

Contact
opnemen