Ontwikkeling hoogveen stokt: extra veenmossen ingebracht

Vrijdag 15 Maart 2024
  • Nieuwe plantjes moeten het Bargerveen een nieuwe impuls geven (Rechten: RTV Drenthe)

Het Bargerveen is een van de weinige natuurgebieden in Nederland waar nog levend hoogveen is. Maar de ontwikkeling van het hoogveen lijkt stil te staan. Extra veenmossen moeten die ontwikkeling een impuls geven.

Kratjes met veenmossen staan klaar; de planten worden door boswachter Piet Ursem ingebracht. Dit deel van het Bargerveen is al zestig jaar onder de hoede van Staatsbosbeheer. Het is een bijzonder gebied omdat er nog maar zo weinig van overgebleven is: het veen is voor de turfwinning massaal afgegraven.

Om het unieke landschap te behouden zijn er al maatregelen genomen om het water beter vast te houden. Het regenwater sijpelde eerder weg, terwijl water juist essentieel is voor het veen. Het is er nu nat genoeg, maar toch wil het hoogveen zich niet goed ontwikkelen.

Ursem: "Veenmossen kiemen uit zichzelf heel moeilijk, vooral als de bodem te voedselrijk is geworden. Dat heb je tegenwoordig met de stikstofdepositie. De sporen van de plant kiemen onvoldoende of de sporen zijn onvoldoende kiemkrachtig, daar zijn we nog niet uit." Maar als de veenmossen ingebracht worden, gaan ze wel doorgroeien.

Zie in onderstaande reportage hoe de boswachter het hoogveen ingaat met de veenmossen. Lees verder onder de video:

Serie Veldwerk

Stikstofneerslag, klimaatverandering, waterkwaliteit, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. Het zijn grote en ingewikkelde onderwerpen die allemaal met de Drentse natuur te maken hebben. In de serie Veldwerk duikt ROEG! in deze materie aan de hand van concrete voorbeelden. Wat is er aan de hand met een bepaalde plant of diersoort? Wat moet er gebeuren om die soort te redden, of te bestrijden? Dit is het zesde deel van de serie.

Lees ook:

Contact
opnemen