Noordelijke pingoruïnes krijgen opknapbeurt

Vrijdag 26 Juni 2020
  • Pingoruïnes zijn beeldbepalende elementen in het landschap (Rechten: RTV Drenthe/Annelies Hemeltjen)

Zeven Noord-Drentse en vijftien Groningse pingoruïnes krijgen de aankomende drie jaar een opknapbeurt. De herstelwerkzaamheden zijn specialistisch werk, en dus worden vrijwilligers zorgvuldig ingewerkt.

Pingoruïnes zijn ringvormige kraters in het landschap, vaak zijn de oeroude kraters volgelopen met water. In Drenthe liggen er naar schatting zo'n 2.500. Om ze te behouden is het nodige werk te verzetten. Landschapsbeheer Groningen kreeg daarom 250.000 euro subsidie voor het herstellen van de 15 pingoruïnes in de omgeving van Haren en Glimmen. De gemeente en de provincie Groningen, het Prins Bernard Cultuurfonds en Gebiedsfonds Drentsche Aa dragen er aan bij. Het geld is bedoeld voor cursussen, het toegankelijk maken van informatie en onderhoud.

Verhalen bij pingoruïnes

"We gaan een cursus en workshops aanbieden aan vrijwilligers", zegt projectleider Anne Chardon van Landschapsbeheer Groningen. "We bestuderen oude kaarten en gebruiken 'oral history' om te ontdekken welke verhalen er rondgaan over de ruïnes." Met de boringen moet vastgesteld worden of het inderdaad om een originele ruïne gaat, door de opbouw van de grondlagen, valt dat te achterhalen.

"We willen de pingoruïnes goed beschermen", vervolgt Chardon. Dat gaat net even anders dan een 'gewoon' vennetje uitdiepen. "Je kunt niet baggeren, dan zou je de veenlagen kunnen beschadigen. Verder kun je denken aan het plaatsen van een dijkje zodat het grondwater op peil blijft, rasters plaatsen om dieren te weren en planten verwijderen om te voorkomen dat het dichtgroeit."

Drentse kennis

Bij het werk aan de Groningse ruïnes wordt nauw samengewerkt met Drentse collega's. "In Drenthe loopt het Pingo Programma, we maken natuurlijk graag gebruik van de kennis en expertise."

Chardon hoopt in de zomer te kunnen beginnen met de boringen. Wat er vervolgens naar bovenkomt uit de millennia oude kraters is onzeker. "Sommige werden gebruikt voor rituelen, anderen als afvalstort. Wat toen als afval gold, kan nu waardevol materiaal zijn."

Lees ook:

Contact
opnemen