Nieuw dashboard maak resultaat vogeltellingen inzichtelijk

Maandag 10 Juni 2024
  • De wulp is een van de vogels die is opgenomen in het Meetnet Agrarische Soorten (Rechten: Saxifraga/Piet Munsterman)

Het kenniscentrum voor akkervogels Grauwe Kiekendief presenteert de resultaten van hun vogeltellingen op een gloednieuw dashboard. De tool is ontwikkeld voor vogeltellers, maar is ook beschikbaar voor andere geïnteresseerden.

In het dashboard worden de resultaten weergegeven van het Meetnet Agrarische Soorten (MAS). Met behulp van dat monitoringsnetwerk worden de dichtheid en de verspreiding van broedvogels per provincie in kaart gebracht, waaronder die van de soms kwetsbare boerenlandvogels. Zo kunnen onderzoekers de ontwikkeling van de populaties volgen.

Akkervogels tellen

Zowel professionals als vrijwilligers voeren de tellingen uit. Ieder jaar tussen 1 april en 15 juli tellen zij 's ochtends op een vast telpunt. Iedereen die bekend is met de broedvogels van het agrarisch gebied kan meedoen met de monitoring van boerenlandvogels en zo bijdragen aan de kennis over die vogels. Dat is nodig omdat het met verschillende van hen waaronder de grutto en de patrijs niet goed gaat. Op veel plekken dreigen zij te verdwijnen.

Wulp

Tijdens de opnames voor ROEG! komen we regelmatig mooie planten en dieren tegen. In de uitzending van 22 juni vanuit een waterwingebied bij Sleen zien we wulpen voorbij vliegen. De wulp is een van de akkervogels die is opgenomen in het MAS-dashboard.

Het afgelopen jaar is een goed broedjaar voor de wulp gebleken, minimaal 23 kuikens werden vliegvlug. In totaal werden in onze provincie 60 broedparen geteld. Van de grutto werden slechts 3 broedparen geteld, van de patrijs 12.

Lees ook:

Contact
opnemen