Negentien wilde bomen- en struikensoorten in Drenthe kwetsbaar of met uitsterven bedreigd

Maandag 25 September 2023
  • Ook de flora in het Lieverder Noordbos wordt als kwetsbaar gezien (Rechten: Landschapsbeheer Drenthe)

Negentien bomen- en struikensoorten in Drenthe zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op een zogeheten attentielijst geplaatst. Dat is een overzicht met bedreigde wilde bomen- en plantensoorten in onze provincie. De kale struweelroos en mogelijk de bosroos zijn in Drenthe recent al uitgestorven.

In heel Nederland komen ongeveer honderd wilde bomen- en plantensoorten voor, waarvan de helft wordt bedreigd in hun voortbestaan. Om te voorkomen dat de bomen en planten op de lijst óók uitsterven, worden die plekken extra goed beheerd. Volgens Landschapsbeheer Drenthe is dat haalbaar, omdat dit beheer moet plaatsvinden in drie procent van het totale bos- en landschapsoppervlak in Drenthe. Overwoekering is een van de aandachtspunten in het beheer, zoals in het geval van meidoorns.

De bedreigde en kwetsbare soorten

Kwetsbare bomen- en struikensoorten die ernstig bedreigd worden en op de Drentse attentielijst zijn gezet, zijn de tweestijlige meidoorn, grootvruchtige meidoorn, schijnkoraalmeidoorn, beuk, jeneverbes, wilde appel, wilde peer, wintereik, basterdeik, wegedoorn, kale struweelroos, egelantier, schijnhondsroos, schijnviltroos, viltroos, beklierde heggenroos, laurierwilg, fladderiep en gladde iep.

Opmerkelijk is dat in Drenthe enkele inheemse soorten ontbreken, die buiten Noord-Nederland wel veelal voorkomen, zoals de rode kornoelje, winterlinde, wintereik en haagbeuk.

Contact
opnemen