Nectarstapstenen helpen de aardbeivlinder in het Dwingelderveld

Vrijdag 21 Juni 2024
  • Boswachter Rudmer Veenstra in een stapsteen voor de aardbeivlinder (Rechten: RTV Drenthe)

De aardbeivlinder is een zeldzame standvlinder die op meerdere plekken voorkomt op het Dwingelderveld. Om de geïsoleerde populaties een handje te helpen heeft Natuurmonumenten stapstenen aangelegd.

"Verspreid door het gebied hebben we vooral in de graslanden populaties van deze vlinder", vertelt boswachter Rudmer Veenstra. "Het zijn kleine populaties in een specifiek leefgebiedje." De aardbeivlinder is honkvast en begeeft zich nauwelijks buiten het leefgebied.

Kraamkamer

De vlinder voedt zich vooral met de nectar van tormentil, een plant met gele bloemetjes uit de rozenfamilie. "Op deze plek staat veel tormentil", wijst Veenstra. "Dit is een eldorado voor de aardbeivlinder, hier zetten ze de eitjes af en komen de rupsen tevoorschijn." Het is een van de kraamkamers van de aardbeivlinder op het Dwingelderveld.

De verschillende populaties hebben geen contact met elkaar, waardoor de genetische diversiteit achteruitgaat. "De stapstenen leggen we aan in het gebied tussen de populaties om te zorgen voor meer uitwisseling tussen de groepen vlinders", aldus Veenstra.

Serie Veldwerk

Stikstofneerslag, klimaatverandering, waterkwaliteit, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. Het zijn grote en ingewikkelde onderwerpen die allemaal met de Drentse natuur te maken hebben. In de serie Veldwerk duikt ROEG! in deze materie aan de hand van concrete voorbeelden. Wat is er aan de hand met een bepaalde plant of diersoort? Wat moet er gebeuren om die soort te redden, of te bestrijden? Dit is het twintigste deel van de serie.

In onderstaande reportage legt boswachter Rudmer Veenstra uit hoe de stapstenen werken:

Lees ook:

Contact
opnemen