Natuurvereniging Zuidwolde wil kapregels De Wolden veranderen

Vrijdag 19 Januari 2018
  • De bomenkapregels in De Wolden zijn volgens de natuurvereniging te soepel. (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

ZUIDWOLDE - Natuurvereniging Zuidwolde wil dat iedereen die een boom wil kappen daarvoor een kapvergunning moet aanvragen. Nu vindt de vereniging de regels te soepel.

In 2012 veranderde De Wolden de regels rondom het kappen van bomen. Toen moest er nog per boom een vergunning worden aangevraagd. Sindsdien is dat niet meer nodig. 

Bomen zomaar weg
Enkel bomen die eigendom zijn van de gemeente of bomen die op een lijst met waardevolle bomen staan, mogen niet zomaar gekapt worden. De natuurvereniging wil terug naar de oude regeling. "We zien in onze omgeving zomaar bomen en bomenrijen verdwijnen. Als we luchtfoto's vergelijken, zien we dat er veel bomen weg zijn", vertelt voorzitter van de natuurvereniging Joop Verburg.


Aan de Hoogeveenseweg zijn tussen 2009 en 2016 flink wat bomen verdwenen. (Google Maps)

Met de kap van een boom verdwijnt een deel van een ecosysteem. Met name het weghalen van bomenrijen is volgens Verburg een probleem. "Die bomenrijen vormen schakels tussen natuurgebieden. Als je die weghaalt, dan worden de natuurgebieden allemaal eilandjes", zegt Verburg.  
De stem van de bomen wordt niet gehoord
Joop Verburg, Natuurvereniging Zuidwolde
 

Door de nieuwe regels verdwijnen er volgens Verburg te veel bomen zonder dat er kritisch naar de effecten gekeken is. Ook is hij van mening dat veel mensen niet goed weten welke bomen ze niet mogen kappen. Verburg: "Bij een eerdere evaluatie is vooral gekeken of het doel van de verandering is gehaald, namelijk dat het gemakkelijker voor burgers en ambtenaren zou worden. Maar de stem van de bomen wordt niet gehoord." 

Gemeenteraad aan zet
Wethouder Jan ten Kate van de gemeente De Wolden begrijpt het perspectief van de natuurvereniging, maar ziet wel dat het doel van de verandering in regelgeving is behaald. "De raad wilde een aantal jaren geleden minder regels - en dat is nu zo. Eerder was het zo dat van de 130 aanvragen er 110 werden verleend, dus dan ben je elkaar gewoon onnodig aan het bezighouden", meent Ten Kate. 

De wethouder is van mening dat er wel goed gekeken moet worden naar de communicatie tussen gemeente en inwoners. "Staan er meer dan negentien bomen in een rij, dan vallen die onder provinciaal beleid. Die konden mensen niet terugvinden op de lijst, waardoor ze gekapt werden. Maar die bomen vallen eigenlijk onder de natuurwetgeving", vertelt Ten Kate.  

Aanstaande donderdag wordt de huidige regelgeving onder de loep genomen door de gemeenteraad.

Contact
opnemen