Natuurorganisaties reageren wisselend op regeerakkoord

Woensdag 11 Oktober 2017
  • Natuurorganisaties reageren wisselend op het regeerakkoord (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

Natuurorganisaties reageren wisselend op het nieuwe regeerakkoord. Natuurmonumenten ziet goede kansen in het regeerakkoord. Andere organisaties zijn beduidend minder enthousiast.

"Groen gaat kennelijk niet over natuur en landschap", stellen onder andere het IVN, de Vogelbescherming Nederland en Landschappen NL, waar het Drentse Landschap en Landschapsbeheer Drenthe onder vallen. De verschillende organisaties gaven gezamenlijk een verklaring. 

'Liever concrete doelen gezien'
"Ondanks dat dit regeerakkoord door deze partijen als 'het groenste regeerakkoord ooit' wordt bestempeld, is er geen enkele concrete ambitie om de teruggang van natuur en biodiversiteit én de aantasting van het Nederlandse landschap tegen te gaan."

Natuurmonumenten is beduidend positiever en ziet goede kansen in het regeerakkoord. "De plannen bieden ruimte voor het versterken van natuur en landschap in Nederland. We hadden echter liever gezien dat het kabinet concrete doelen had gesteld voor de versterking van onze natuur. Die ontbreken", schrijft Natuurmonumenten in een verklaring. 

Weinig over natuur 
"Het is uitstekend dat er aandacht is voor unieke landschappen zoals de Veluwe, maar hoe zit het met al die landschappen die ons land zo mooi en uniek maken? In de nieuwe Omgevingsvisie kan het kabinet het Nederlandse landschap de aandacht geven die het verdient", stelt algemeen directeur Marc van den Tweel. 

In het reageerakkoord is weinig te vinden over de natuur en het natuurbeleid. Dat vindt de Vogelbescherming ook. "De natuur en biodiversiteit komen er bekaaid vanaf in het regeerakkoord terwijl zoveel soorten en natuurgebieden zwaar onder druk staan", zegt Fred Wouters, directeur van de Vogelbescherming. 

Wil je weten wat het regeerakkoord voor Drenthe betekent? Je kan het hier teruglezen.

Contact
opnemen