Natuurorganisaties praten met ministerie over otteroversteekplaatsen

Vrijdag 27 Oktober 2017
  • In Drenthe stierven dit jaar al elf otters in het verkeer (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)
  • De provincie Groningen plaatste een ottergeleidend raster langs het Noord-Willemskanaal (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ASSEN - Natuurorganisaties maken zich zorgen over de otter. De dieren worden steeds vaker aangereden en dus moeten er goede faunapassages gemaakt worden.

Vorig jaar werd een onderzoek gepresenteerd in opdracht van de provincie Groningen naar veilige oversteekplaatsen bij de A28. Daaruit blijkt dat de noodzakelijke maatregelen zo'n vier miljoen euro kosten. De betrokken instanties kunnen dat bedrag niet zelf opbrengen. Ze willen dat het Rijk eraan meebetaalt.

Daarom gaan de verschillende natuurorganisaties volgende week praten met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

'Bijna misdadig'
"Ik vind het bijna misdadig", zegt Alwin Hut van het Groninger Landschap. Hut vond vanmorgen nog een dode otter langs de A7 bij Marum. "De otter is in 2002 geherintroduceerd in Nederland. Je zou dan verwachten dat de locaties die de otter moet doorkruisen ook goed ingericht zijn." Maar volgens Hut - en met hem veel natuurorganisaties - is dit niet het geval.


Hut: "We zijn straks bijna twintig jaar verder en kampen nog steeds met dezelfde problemen als waardoor de otter uitgestorven is: het verkeer onder andere." De otter is oorspronkelijk een Nederlands dier, maar stierf in de jaren tachtig uit door vervuiling, verkeer en de jacht. In 2002 werden otters uit verschillende Europese landen gehaald en vervolgens uitgezet in de provincies Friesland en Overijssel.

Elf dode otters
Door heel Nederland zitten ongeveer tweehonderd otters, volgens onderzoeksinstituut Alterra. Veruit de meeste otters leven in Overijssel; zo'n tachtig. In Drenthe zitten er meer dan twintig, waarvan de meesten leven in natuurgebied De Onlanden. Een kwart van de otters wordt jaarlijks doodgereden. Dit jaar zijn in Drenthe elf otters doodgereden. Dat is vergelijkbaar met het aantal verkeersslachtoffers onder otters in andere provincies.


Op deze plekken in Drenthe werden de afgelopen jaren dode otters aangetroffen

De provincie Drenthe zegt bezig te zijn met het kijken naar goede otteroversteekplaatsen, maar nog geen concrete plannen te hebben en verder niet te willen reageren. De provincie Groningen heeft ondertussen kleinere maatregelen getroffen voor otteroversteekplaatsen bij de A28. Zo is net een twee kilometer lang ottergeleidend raster geplaatst langs het Noord-Willemskanaal, ter hoogte van de Eelder Schipsloot. Met de aanleg van het raster wordt voorkomen dat otters direct op de A28 terecht komen.

Door: Marjolein Knol

Contact
opnemen