Natuur- en Milieufederatie: Zonneparken Pesse komen op verkeerde plek

Dinsdag 18 September 2018
  • Wolter Hulshof van Landgoed Het Zwarte Water wist niets van het zonneparkplan naast zijn terrein (Foto: Hielke Meijer/RTV Drenthe)

De provinciale politiek moet zich intensiever bemoeien met de ontwikkeling van zonneparken. Dat is de mening van de Natuur- en Milieufederatie (NMF). Nu dreigen er door slechte coördinatie van gemeenten foute keuzes te worden gemaakt.

In de gemeente Hoogeveen komen twee parken bij Pesse, ontwikkeld door Powerfield en GroenLeven, van in totaal zestig hectare. De zonneparkontwikkelaars hebben daar landbouwgrond beschikbaar gekregen in de buurt van een hoogspanningsmast van Enexis, waar de zonne-energie het net op kan.

Ruimte bij Attero
De gemeenteraad van Hoogeveen spreekt deze week over het zonnepark van Powerfield. Maar in hun overweging speelt niet mee dat er op een paar honderd meter afstand braakliggend industrieterrein ligt. Dat is het zogenaamde MERA-terrein bij vuilverbrander Attero, op grondgebied van de gemeente Midden Drenthe. En daar is ruimte genoeg.

Reinder Hoekstra van NMF: "Het terrein ligt braak en het heet ook energietransitiepark, dus kan het hier uitstekend. Ook de gemeente Midden Drenthe vindt dat het hier kan, alleen hebben zij de ontwikkeling van zonneparken tijdelijk stopgezet."

'Niet onze verantwoordelijkheid'
Het bezwaar van de Milieufederatie maakt op het college van Hoogeveen weinig indruk. In haar antwoord schrijft de gemeente Hoogeveen dat de aanvraag voldoet aan haar uitgangspunten en dat 'de verantwoordelijkheid voor het realiseren van een zonnepark in de gemeente Midden-Drenthe aan de gemeente Midden Drenthe is'.

Onaangename verrassing
De voortvarendheid van de gemeente Hoogeveen zit ook Wolter Hulshof dwars. Hij is eigenaar van landgoed Het Zwarte Water. Dat ligt naast de landbouwgrond waar het zonnepark komt. Hij wist van niks: "Het is een zeer onaangename verrassing. Wij zijn niet geïnformeerd door de ontwikkelaar van dit plan, dus wij zijn geschokt."

Hulshof: "Wij voelen ons niet meer vrij in de ontwikkkeling van ons natuurgebied. Powerfield heeft nooit contact met ons opgenomen om te kijken hoe ze hun plan goed op ons terrein zouden kunnen aansluiten."

Het park van GroenLeven komt daar later nog overheen. Hulshof: "Ook dat zal weer direct op ons natuurterrein aansluiten en ook daar hebben we nog niks van gehoord. Als het zo groot wordt dan tast het de natuurwaarden aan."

Natuurontwikkeling overboord
Volgens Hulshof zijn er straks geen overgangszones voor het wild als zijn natuurterrein grenst aan een spoorlijn, aan een vakantiepark en straks ook nog aan een zee van zonnepanelen. Hulshof: "En dan kun je je afvragen: zijn wij nog wel zinvol bezig met natuurontwikkeling."

Reinder Hoekstra: "Het zou niet zo moeten in Drenthe, dus ons ongeloof is groot. Als Midden-Drenthe over een paar jaar een zonnepark zou toestaan op het MERA-terrein, dan zegt Enexis straks nog dat er geen ruimte meer is op het net. Dus als iedereen maar voor zich gaat besluiten, dan komt er niks van terecht. "

'Provinice moet ingrijpen'
Ook de provinicale politiek buigt zich deze week over de ontwikkeling van zonneparken. Dat is onderdeel van de discussie over de provinicale omgevingsvisie. Volgens Hoekstra moet de provincie meer de regie in handen nemen.

Hoekstra: "Dat betekent niet dat ze moeten bepalen, maar ze moeten wel meer sturen. Voor Hoogeveen vinden wij dat het plan niet door moet gaan en de vraag of Hoogeveen deze ruimte nog heeft, ligt voor aan de provincie. Maar wij vinden dat je in zo'n situatie moet ingrijpen."

Door: Hielke Meijer

Contact
opnemen