Monitoren van libellen in het Fochteloërveen

Zondag 10 Juli 2022
  • De noordse glazenmaker is een van de libellen in het Fochteloërveen (Rechten: Wikimedia Commons)

In het Fochteloërveen zetten tientallen vrijwilligers zich in voor behoud van dit unieke hoogveengebied. Dirk Hiemstra houdt de libellenpopulatie in het natuurgebied in de gaten.

Vier zeldzame libellen komen er voor: de venglazenmaker, de noordse glazenmaker, de maanwaterjuffer en de hoogveenglanslibel. De laatste staat op de Rode Lijst als ernstig bedreigd, de andere drie als kwetsbaar. De venglazenmaker en de noordse glazenmaker lijken sterk op elkaar.

Belangrijk

"Het hoogveen is van onschatbare waarde voor deze vier libellensoorten", aldus Hiemstra. De eerste drie soorten komen in het hele gebied voor, maar de hoogveenglanslibel wordt slechts sporadisch gevonden.

Verdroging

Het natuurgebied voorziet in specifieke condities waar de libellen van afhankelijk zijn. "Het vasthouden van zuiver regenwater, in combinatie met veenvorming, is van levensbelang voor de specifieke hoogveenlibellen", legt Hiemstra uit. "Verdroging van het hoogveen heeft grote invloed op de overlevingskansen van de libellen. De afgelopen hete zomers hebben er flink ingehakt." Zo is de populatie van de maanwaterjuffer gehalveerd en die van de venglazenmaker met driekwart gekrompen.

Lees meer over de bevindingen van Dirk Hiemstra op de website van Natuurmonumenten.

Lees ook:

Contact
opnemen