Moerasgebied rond Geeserstroom maakt deels plaats voor cultuurhistorisch landschap

Vrijdag 27 Mei 2022
  • Moerasgebied Geeserstroom (Rechten: Dylan de Lange)

Er is een einde gekomen aan de zeven jaar durende discussie of de Geeserstroom een nat moerasgebied moet zijn of een droger cultuurlandschap. Een nieuw plan moet zorgen voor een gebied waar iedereen weer blij mee is.

Een gedeelte van het moeras maakt plaats voor cultuurlandschap. Het water mag niet te laag of te hoog staan. Ook is er een duidelijk beheer- en onderhoudsplan opgesteld die moet zorgen voor toezicht van het gebied.

De reden van het nieuwe plan is de herinrichting van het beekdalgebied van 2006. Daarbij kreeg de Geeserstroom zijn oorspronkelijke kronkelende loop terug. Alleen heeft de ingreep anders uitgepakt dan gepland. Het gebied rondom de beek werd een moeraslandschap. Dat blijkt goed voor vogels, maar is minder leuk voor boeren en dorpsbewoners in het gebied, laat de provincie weten.

Wateroverlast vs. natuurbehoud

Vanaf 2014 kreeg de provincie een stroom aan klachten uit het gebied omdat er wateroverlast ontstond. De bewoners uit het gebied hadden water in hun kelders. De boeren konden bepaalde gewassen niet meer telen, doordat het water te hoog stond. En de recreatiesector gaf aan dat toeristen bepaalde gebieden niet meer in konden, omdat alles onder water stond. De werkgroep Vrienden van de Geeserstroom, een groep natuurliefhebbers, was juist blij was met het moeraslandschap met unieke flora en fauna. Daarom vormde de provincie in 2015 de werkgroep Geeserstroom, waarin van iedere partij een lid kon aansluiten om zijn of haar belangen te behartigen.

Afbeelding
Geeserstroom nieuw plan (Rechten: Werkgroep Geeserstroom)

"De uitkomst is een plan waar niemand en iedereen blij mee kan zijn", zegt Kees van Dijk van Plaatselijk Belang Gees. "Het plan is een compromis tussen alle partijen, dus niemand heeft volledig zijn eigen zin gekregen, maar iedereen kan tevreden zijn." Er is bijvoorbeeld afgesproken dat het moeras niet gaat verdwijnen. "Daar zijn wij erg blij mee", vertelt Gijsbert Six namens Vrienden van de Geeserstroom. "Door het moeras zijn er zoveel bijzondere vogels en planten te vinden in dit gebied".

Wateropvang

In het onderhoudsplan staat wel dat het moeras afgegraven mag worden wanneer het dicht dreigt te slibben. Wanneer het moeras dichtgroeit, kan het water namelijk niet snel door het gebied stromen of veel water vasthouden. "En dat is wel nodig, want de wateropvang in dit gebied zorgt ervoor dat mensen in de stad Coevorden hun voeten droog houden in periodes wanneer er veel regen valt", legt Wenda Kloen van Staatsbosbeheer uit.

Ook worden er op verschillende plekken aan de rand van het stroomdal dijkjes verhoogd. Aan de zuidkant van het gebied komt een nieuwe stuw waarmee het waterpeil beter geregeld kan worden. Tot slot wordt de grondwaterstand in het hele gebied goed in de gaten gehouden, onder andere met peilbuizen op boerenakkers.

Lees ook:

Contact
opnemen