Minister Van der Wal wil landelijk informatiepunt over de wolf

Woensdag 06 September 2023
  • Er komt een landelijk informatiepunt over de wolf (Rechten: Saxifraga / Bart Vastenhouw)

Er komt mogelijk een landelijk informatiepunt over de wolf. In een brief zegt minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof dat ze de mogelijkheden daartoe verkent.

Het gaat om een centraal punt vanuit de landelijke overheid, provinciale overheden en uitvoerende organisaties, samen met zogeheten kennispartners, wetenschappelijke instellingen en brancheverenigingen voor dierhouders. Volgens Van der Wal moet het een plek zijn waar mensen terechtkunnen voor "objectieve en deskundige informatie over de wolf".

Zo'n landelijk informatiepunt is nodig, zegt de minister, omdat burgers en organisaties een "gecoördineerd, proactief informatie- en communicatiebeleid rond de wolf" missen.

Gesprekken

In een Kamerbrief en in antwoorden op Kamervragen laat Van der Wal weten dat ze een breed gedragen wolvenbeleid wil in Nederland. Volgens haar zijn veel mensen enthousiast over de wolf, maar zijn er tegelijkertijd ook veel mensen met angst voor het dier. De verschillende standpunten over de wolf ziet ze ook terug in de Tweede Kamer. Zo zijn er moties aangenomen om de wolf actief te beschermen, maar ook om de beschermstatus niet heilig te laten verklaren.

"Om op een goede manier te kunnen omgaan met de wolf in Nederland vind ik breed gedragen beleid van groot belang. Ter ondersteuning van het beleid heb ik de Raad voor de Dieraangelegenheden (RDA) gevraagd de maatschappelijke dialoog over de wolf vorm te geven en ten tweede om op basis daarvan advies te geven over hoe we in Nederland kunnen samenleven met de wolf en wat daarvoor nodig is", schrijft de minister.

Op 25 september worden de eerste gesprekken gevoerd. Organisaties die vorig jaar al meededen aan een inventariserend onderzoek, zijn opnieuw gevraagd mee te doen. Bijna iedereen reageerde daar positief op, zegt de minister. Ook andere betrokkenen hebben zich bij de RDA gemeld. Van der Wal verwacht eind dit jaar de eerste resultaten. De gesprekken lopen tot halverwege volgend jaar.

Debat in Den Haag

Morgen staat er in Den Haag een commissiedebat op de agenda. Minister Van der Wal gaat met Kamerleden in gesprek over de wolf, de bescherming ervan en over hoe om te gaan met het dier. Uitgangspunt is dat gezocht moet worden naar een manier om samen met de wolf te leven. "Zeker zolang het gaat om een Europees beschermde, inheemse soort", aldus de minister.

Tegelijkertijd zijn er volgens Van der Wal ook "dilemma's". "We leven in een klein land, waardoor wolf en mens en de dieren die gehouden worden dicht op elkaar leven." De minister wijst naar wolvenaanvallen op schapen en ander vee. In juli werd een schapenboer in Wapse gebeten door een wolf, toen hij het dier met een schep wilde wegjagen. De gemeente Westerveld besloot daarop het dier af te laten schieten. Kort na het doodschieten van de wolf deden verschillende dierenorganisaties aangifte. Het incident bij Wapse onderstreept volgens Van der Wal het belang om snel tot een "gedragen beleidslijn" te komen.

Mogelijk minder bescherming?

Afgelopen maandag werd bekend dat de Europese Commissie erover nadenkt om de wolf minder te beschermen. De commissie gaat onderzoeken of en waar het mogelijk zou zijn om het aantal wolven te beperken. De provincie Drenthe is blij met het onderzoek en gaat met andere provincies een reactie sturen naar Brussel.

Lees ook:

Contact
opnemen