Metamorfose in Zuidoost-Drenthe: van agrarisch land naar natuurgebied

Dinsdag 28 Mei 2024
  • Veel belangstelling in Nieuw-Schoonebeek, voor de aanleg van een nieuw natuurgebied (Rechten: RTV Drenthe / Wouter van Dijk)

Hoe zet je 225 hectare aan agrarische grond om in één groot natuurgebied, met vooral veel groen en water, rietkragen, eilandjes, wandelpaden en een uitkijktoren?

In de zuidoosthoek van Drenthe, net boven Nieuw-Schoonebeek, is dat antwoord bekend. Vanavond werd onder grote belangstelling een definitief plan van aanleg gepresenteerd. Binnen drie jaar moet de totale metamorfose zijn afgerond.

Honderd stoeltjes, had de beheerder De Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek vooraf klaargezet. Dat bleken er al snel zo'n vijftig te weinig. Het hele dorp plus omgeving liep uit om meer te horen over het definitieve plan voor de nieuwe zuidelijke waterbuffer voor het Bargerveen. "Ik durf wel te zeggen dat we in dit dorp trots mogen zijn", zei Jos Fischer van Stichting Tussen Beek en Veen.

De afgelopen negen jaar probeerde deze stichting de wensen vanuit het dorp en de omgeving in te brengen in het plan. "En ik moet zeggen, dat is ons aardig gelukt. Als je dit definitieve plan naast onze eerste schets van destijds legt, zie je weinig verschil. Het wordt mooi, dat kan niet anders. We hebben van begin af geprobeerd de lokale belangen in te brengen, want aanvankelijk was er best wel scepsis."

Afbeelding
Overzicht van de waterbuffer, met illustraties (Rechten: RTV Drenthe / Wouter van Dijk)

'Dit was een enorme klus'

Trots, dat is ook Nynke Houwing, voorzitter van de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek. "Want dit was me nogal een enorme klus om voor elkaar te krijgen. We hebben honderden hectares agrarische grond moeten aankopen voor nieuwe natuur. Zo'n proces van ruilverkaveling gaat niet vanzelf, daar kwam ook wel de nodige emotie bij kijken. Maar het is gelukt."

De waterbuffer zorgt voor nieuwe natuur, maar is vooral ook noodzakelijk om uitdroging van het hoger gelegen Bargerveen, één van de laatste levende hoogveengebieden in Nederland, te voorkomen. De buffer, waarvan eerdere onderdelen aan de kant van Weiteveen en Zwartemeer al zijn aangelegd, moet het water vasthouden.

Aanleg start na de zomer volgend jaar

Nu het definitieve plan er ligt, gaan organisaties Prolander en Royal Haskoning aan de slag met de uitvoering, in samenwerking met onder meer de provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, de gemeente Emmen en Waterschap Vechtstromen.

Na de zomer volgend jaar gaat de schop de grond in, zodat de nieuwe natuur er op z'n vroegst eind 2027 ligt. Het waterschap start begin volgend jaar al met de aanleg van het nieuwe watersysteem.

Afbeelding
Veel belangstelling in Nieuw-Schoonebeek, voor de aanleg van een nieuw natuurgebied (Rechten: RTV Drenthe / Wouter van Dijk)

Fietsen, wandelen, spelen, kanoën en suppen

De buffer, een 500 meter brede strook tussen de Kerkenweg en de Duitse grens, is verdeeld in verschillende vakken. Aan de westkant is straks alle ruimte voor recreatie, aan de oostkant domineert straks vooral de rust en natuur. "Er komen fiets- en wandelpaden, je kunt er straks kanoën en suppen, er komen onder meer spelelementen voor kinderen, struinpaden door de natuur, picknickbanken, een uitkijktoren en een vogelkijkscherm", vertelde Carien ten Cate van Royal Haskoning.

Afhankelijk van plannen van exploitanten komt daar nog mogelijk een horecavoorziening bij, en ecolodges, een soort overnachtingsplekken in de middle of nowhere.

Het plan werd in de bomvolle zaal met applaus ontvangen, al zijn er individueel ook wel zorgen. Met name over de grondwaterstand. "Het plan ziet er mooi uit en al die recreatieve dingen, dat is natuurlijk schitterend", zei een inwoner van Nieuw-Schoonebeek. "Maar dat is allemaal bijzaak. Het belangrijkste is dat we straks wel droge voeten houden en daar heb ik nog wel een hard hoofd in."

Afbeelding
Belangstellenden konden zich laten informeren over het nieuwe natuurgebied (Rechten: RTV Drenthe / Wouter van Dijk)

'Ze slaan de plank mis voor de ruiters'

Ook op andere vlakken was er commentaar op het plan. Zo waren in eerdere schetsen nog ruiterpaden ingetekend, maar die zijn er nu weer uit. "Echt een gemiste kans", zei ruiter Annet Verplanke. "Als je weet hoe veel mensen hier in de omgeving paardrijden en hoe actief de ruiterverenigingen zijn, slaan ze hiermee naar mijn idee wel de plank mis. Een kanovereniging heb je hier niet hoor."

Vragen uit de zaal waren er ook over de waterkwaliteit, straks in de bufferzone. Ten Cate: "Het zal officieel geen zwemwater zijn." Waarop uit de zaal werd gereageerd: "Tenzij je uit je kano valt, dan zal je wel moeten."

Uitvoeringsorganisatie Prolander heeft sinds deze week een speciale website gelanceerd voor het project. Deze site is hier te vinden.

Afbeelding
Wat nu nog agrarisch gebied is, moet over drie jaar tot nieuwe natuur gevormd zijn (Rechten: Antoon Heijnen / Historische Vereniging Nei-Schoonebeek)

Lees ook:

Contact
opnemen