Meer ruimte voor dieren en planten dankzij natuurvriendelijke oevers

Vrijdag 01 April 2022
  • Bij de sluis van Vries wordt een natuurvriendelijke oever gemaakt. (Rechten: RTV Drenthe)

Het Noord-Willemskanaal is een enorme bak met water. Het is rechttoe-rechtaan: handig voor de scheepvaart, maar voor veel dieren en planten biedt het geen goede leefomgeving. Daar komt op een aantal locaties verandering in met natuurvriendelijke oevers.

Om de variatie aan waterplanten en -dieren te vergroten worden ondiepe zones gemaakt van zo'n 4 meter breed en maximaal een meter diep. "Wij willen hier graag een mooi paradijs maken voor de vissen," zegt Willem Kastelein van waterschap Hunze en Aa's. "Langs de damwanden is het kanaal direct heel erg diep. Zo diep, dat het licht niet aan de bodem kan komen; planten kunnen zich daardoor niet ontwikkelen. En dan is het voor kleine vissen ook moeilijk om er op te groeien, dan gaat je visstand dus achteruit."

Plek voor hengelsport

Voor de ondiepe zones liggen nog damwanden, ze vangen golven op en zorgen er zo voor dat het water in de zone rustig blijft. De wanden hebben om de zoveel meter een opening. Hier kunnen dieren die in het water zijn geraakt, bijvoorbeeld een ree, via de ondiepe zone weer op het droge komen. Ook is er rekening gehouden met de vissers: er zijn brede dammen richting het diepere water. "De hengelsporters zijn op zich voor dit soort plannen, die willen ook graag een betere visstand, maar ze willen ook graag plek hebben om te vissen. Hier hebben we een aantal dammen kunnen laten staan, waar vissers op kunnen zitten zodat ze toch kunnen vissen in het diepere kanaal," aldus Kastelein.

Voor elk wat wils

De komende jaren moeten er in totaal zes kilometer aan natuurvriendelijke oevers komen langs het kanaal. Er zijn nu concrete plannen voor drie kilometer, bij Assen, De Punt en bij Vries. Eerder is in Assen, bij de Taarlosebrug, al een natuurvriendelijke oever aangelegd. Paul Hendriks van waterschap Hunze en Aa's: "Voor allerlei planten en dieren zijn mogelijkheden om zich te vestigen. Er is ondiep water, overlopend naar een moeraszone, naar een beetje vochtige grond, naar hele droge grond. Voor elk wat wils! Maar dit is nog lang niet uitontwikkeld," aldus Hendriks. "Het heeft tijd nodig, maar het gaat al vrij snel."

Contact
opnemen