Meer maatregelen nodig voor herstel Fochteloërveen: ‘We lopen al achter’

Maandag 22 Januari 2024
  • Het Fochteloërveen (Rechten: RTV Drenthe / Fred van Os)

De plannen van de provincie Drenthe voor het herstel van Fochteloërveen zijn niet voldoende. Dat is de conclusie van de Ecologische Autoriteit, die de natuurherstelplannen van provincies beoordeelt. Er moeten extra maatregelen komen om te voorkomen dat de natuur in het gebied verder verslechtert.

De ene grote uitdaging in het Fochteloërrveen is de waterhuishouding, legt Kees Slingerland van de Ecologische Autoriteit uit. "Er draait al een enorm programma om de kades weer opnieuw aan te leggen en het hele watersysteem zo in te richten dat water beter vast gehouden wordt in het gebied. Dat is de plus, dat veen kan zich herstellen."

Maar tegelijk zijn de maatregelen voor die andere grote uitdaging, die van stikstof, ondermaats. "Er is nog een grote druk van stikstof. En zolang die stikstof zo hoog is, zal het lastig zijn om dat veen zich te laten herstellen, zonder dat er allerlei vergrassing (dominante grassoorten die andere planten verdringen, red.) plaatsvindt."

Negatieve druk

Het advies van de Ecologische Autoriteit luidt dan ook vooral in te zetten op het terugdringen van de stikstofuitstoot. Hoe goed de maatregelen voor het vasthouden van water ook zijn, de natuur zal onder druk blijven staan als het stikstofprobleem niet aangepakt wordt, volgens Slingerland.

(Tekst gaat verder onder foto)

Afbeelding
Kraanvogels met jongen in het Fochteloërveen (Rechten: Herman Feenstra)

Het schadelijke effect is terug te zien in de biodiversiteit in het gebied, zegt Slingerland. "Niet alleen in planten en diersoorten die afgenomen zijn, maar ook in die erbij komen. Het pijpenstrootje, dat is een hardnekkige grassoort, die door de heide heen groeit. Dat is in dit gebied een behoorlijk probleem." De soort kan verwijderd worden, maar dat "is een heel ingewikkeld en duur gebeuren", zegt Slingerland. "De echte oplossing is dat je stikstof omlaag brengt."

Achterlopen

Wanneer dit slepende probleem opgelost moet zijn? "Het brute antwoord is dat het allang gebeurd had moeten zijn, er is Europese wetgeving. In die zin lopen we al achter en zijn we aan de wettelijke kant in overtreding. En als je naar natuur kijkt is het ook echt hard nodig dat je maatregelen neemt om die natuur te laten herstellen. Anders wordt het alleen maar kostbaarder en lastiger en op onderdelen zelfs onmogelijk."

Ook zijn er doelen gesteld die elkaar in de weg zitten, concludeert de Ecologische Autoriteit. Zo is het gebied aangewezen voor een aantal vogelsoorten die juist niet gebaat zijn bij herstel van het hoogveen. "Als je het veen herstelt, zal de situatie minder aantrekkelijk zijn voor een aantal vogels. Dat zijn onder andere ganzen. Als je het veen wil herstellen, maak je de leefruimte voor die vogels minder aantrekkelijk."

Doel onderuit

Aan de randen van het natuurgebied moet de situatie volgens de Ecologische Autoriteit zo zijn dat de vogels daar goed hun onderkomen kunnen vinden. "Want anders bereik je het ene doel, maar het andere doel, om die vogels in stand te houden, zou je onderuit halen."

De provincie Drenthe laat in een schriftelijke reactie weten niet verrast te zijn door de conclusies. Ze gaan zich beraden op het advies en zullen eventuele vervolgacties zoveel mogelijk uitvoeren.

Lees ook:

Contact
opnemen