Luister naar vleermuizen tijdens de Nacht van de Vleermuis

Woensdag 23 Augustus 2023
  • De gewone dwergvleermuis is een standvleermuis en overwintert in ons land (Rechten: Wikimedia Commons)

In het weekend van 25, 26 en 27 augustus houden vrijwilligers van natuurwerkgroepen excursies en lezingen over vleermuizen. Tijdens de 27ste Nacht van de Vleermuis krijgen deelnemers de kans vleermuizen te zien én te horen.

Experts vertellen over het leven van vleermuizen, over de verschillende soorten, het jachtgedrag en de voortplanting. Op deze website zijn alle vleermuisexcursies te vinden.

Batdetector

Tijdens de excursies maken vleermuisexperts gebruik van een batdetector, of vleermuisdetector, om vleermuizen in de buurt op te zoeken. De ultrasone geluiden die vleermuizen maken om zich te oriënteren, worden door het apparaat omgezet in voor mensen hoorbare geluiden. Aan de hand van deze geluiden kun je met wat oefening horen welke soorten er rondvliegen.

(de tekst gaat verder onder de foto)

Afbeelding
De baardvleermuis is een kleine soort die in de zomer o.a. op zolders leeft (Rechten: Jakob Fahr)

Soorten

In ons land komen achttien soorten vleermuizen voor, waaronder algemene soorten zoals de laatvlieger en de rosse vleermuisdwergvleermuis, en zeldzame soorten zoals de baardvleermuis. Drie van de achttien soorten zijn dwergvleermuizen: de gewone, de ruige en de kleine. De eerste twee komen algemeen voor, de derde is een stuk zeldzamer. De meeste vleermuizen eten insecten die ze vangen met behulp van echolocatie.

Internationaal

De Internationale Nacht van de Vleermuis is een initiatief van Eurobats. Deze organisatie zet zich in voor de bescherming van en kennisuitwisseling over vleermuizen. In Nederland wordt het evenement gecoördineerd door de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN), een werkgroep van de Zoogdiervereniging, in samenwerking met de KNNV, IVN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, diverse provinciale landschappen, lokale zoogdierwerkgroepen, en veel vrijwillige excursieleiders.

Benieuwd hoe zo'n batdetector werkt? In onderstaand ROEG!-fragment hoor je hoe dwergvleermuizen klinken met een batdetector.

Lees ook:

Contact
opnemen