LTO Noord: Maak van landbouwgrond geen foerageergebied

Woensdag 23 Februari 2022
  • Het Fochteloërveen (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

LTO Noord wil dat nieuwe rust- en voergebieden voor ganzen, zwanen en kraanvogels rond het Fochteloërveen niet op landbouwgebied komen.

Met de komst van de nieuwe wijk Kloosterveen komen zogeheten foerageergebieden te vervallen en die moeten, vanwege de natuurvergunning voor Kloosterakker, door de provincie worden gecompenseerd. Volgens LTO Noord wordt nu van de landbouw verwacht dat ze gewassen opofferen. "Daar zijn wij fel op tegen. Landbouw moet niet de dupe worden van het probleem dat de provincie heeft laten ontstaan", zegt Brenda Timmerman van LTO Noord.

Eerder heeft de provincie al landbouwgebied omgeturnd tot natuurgebied. Dat heeft als gevolg dat de gebieden niet meer kunnen functioneren als voergebied voor ganzen en zwanen. Soorten die in het Natura2000-gebied Fochteloërveen thuishoren. "Zorg dat je binnen natuurgebieden gewoon voldoende voedsel hebt voor ganzen", zegt Timmerman. "We zeggen niet: 'Weg met die natuur, want wij willen ook bestaansrecht. Je moet die combinatie opzoeken."

LTO Noord wil nu in gesprek met de provincie om een oplossing te vinden voor het duurzaam en efficiënt beheren van ganzen. De provincie en de gemeente Assen hebben eerder al met natuurorganisaties afgesproken om een ander gebied te vinden voor de ganzen, zwanen en kraanvogels.

Lees ook:

Contact
opnemen