Land van Ons koopt en beheert landbouwgrond om biodiversiteit te bevorderen

Donderdag 20 Oktober 2022
  • De bloemrijke akkerranden zijn inmiddels uitgebloeid (Rechten: RTV Drente)

De Onneresch ten oosten van Appelbergen is onderdeel van Nationaal Park Drentsche Aa. In het gebied heeft de coöperatie Land van Ons sinds vorig jaar 26 hectare grond in beheer.

"Land van Ons zet zich in voor natuurinclusieve landbouw met herstel van natuur, biodiversiteit en bodem, en met oog voor de cultuurhistorie van het landschap", vertelt vrijwilliger Luuk de Vries.

Samen

De burgercoöperatie bestaat sinds 2019 en heeft 20.000 leden. Met de bijdrage van de leden wordt landbouwgrond opgekocht. De Vries: "Een perceelteam bestaande uit vrijwilligers stelt een beheerplan op met behulp van externe expertise. Dan gaan we op zoek naar een boer uit de omgeving die op grond van dat beheerplan gaat boeren. Dat gebeurt hier ook, we zijn nu volop met de boer bezig."

Natuurinclusief

"We proberen allereerst een goed verdienmodel voor de boer neer te zetten, met aandacht voor de natuur en de biodiversiteit. Zo liggen hier, inmiddels uitgebloeide, bloemrijke akkerranden. We maken geen gebruik van kunstmest of pesticiden en er wordt alleen vaste stalmest uitgereden. Dat is goed voor de bodem, voor het bodemleven en daarmee voor het voedselweb."

(de tekst gaat verder na de video)

Biodiversiteit

"Op de hogere delen van de es proberen we gewassen te telen die een bijdrage leveren aan of de bodem of de biodiversiteit. Afgelopen jaar hebben we huttentut en boekweit geteeld. Huttentut is een oud gewas dat eerder veel geteeld werd, vooral op de armere zandgronden. Boekweit hebben we voor het tweede jaar gezaaid en geoogst. Als dat gewas bloeit, komt er fantastisch veel biodiversiteit op af."

Historie

Het boeren in dit gebied gaat terug tot in de steentijd. "Uit archeologisch onderzoek op de es is gebleken dat er zo'n vijfduizend jaar geleden al akkerbouw werd bedreven door mensen van de Trechterbekercultuur", weet De Vries. "Wij zetten die traditie voort." Archeologische vondsten van de 'vader van de hunebedden' Van Giffen laten zien dat er een vroegmiddeleeuws grafveld uit de zesde of zevende eeuw heeft gelegen. Het gebied heeft een rijke geschiedenis.

In de uitzending van ROEG! zie je meer over de werkwijze van het Land van Ons en de Onneresch. Kijk de uitzending hier online terug.

Afbeelding
Bloeiende boekweit trekt allerlei insecten aan (Rechten: RTV Drenthe)

Lees ook:

Contact
opnemen