Kweekkas kan lange zonnedauw in Bargerveen redden

Maandag 27 Augustus 2018
  • Lange zonnedauw

Er gloort hoop voor de lange zonnedauw.  Het is medewerkers van Stichting Science4Nature gelukt om nieuwe planten te kweken uit blad van deze zonnedauw. En dat is goed nieuws, want de soort is ernstig bedreigd.

Het plantje staat op de Rode Lijst. Voor 1990 kwam de soort nog op meer dan zestig plekken in ons land voor. Nu is er nog maar één plek in Nederland over: het Drentse Bargerveen.

Nog 41 planten
In het Bargerveen zijn dit jaar nog 41 planten gevonden. Van een aantal grotere exemplaren is een blaadje meegenomen, want uit een enkel blaadje kunnen een of meer nieuwe plantjes groeien.

In de kassen van de Universiteit van Amsterdam heeft Science4Nature de blaadjes op veenmos gelegd om te kijken of ze inderdaad tot ontwikkeling komen. En dat is gelukt.

Uitzetten
Op een aantal bladeren staan nu kleine lange zonnedauwplantjes met een variabel aantal blaadjes met de karakteristieke kleefharen. Science4Nature wil samen met Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe kijken of herstel van de populatie lange zonnedauw mogelijk is.

Er zouden bijvoorbeeld planten uitgezet kunnen worden op andere geschikte plekken in het Bargerveen zodat de soort minder kwetsbaar is. Ook kan er in de kas mogelijk door kruisbestuiving meer genetische diversiteit gecreëerd worden, waardoor het aanpassingsvermogen aan veranderende omstandigheden toeneemt.

Drie soorten zonnedauw
In ons land komen drie soorten zonnedauw voor. De kleine zonnedauw kun je nog vrij veel vinden op heideterreinen. De ronde zonnedauw is al een stuk zeldzamer en de lange zonnedauw is dus bijna uitgestorven.

Alle drie soorten groeien op extreem voedselarme grond; ze halen voedingsstoffen uit insecten die ze vangen met kleverige, glinsterende bolletjes op hun bladeren. De lange zonnedauw groeit in hoogveengebieden die door regenwater gevoed worden. Dat type leefmilieu komt in ons land bijna niet meer voor.

Contact
opnemen