Kraanvogels houden uitbreiding wijk Kloosterveen bij Assen niet tegen

Vrijdag 27 Oktober 2017
  • De uitbreiding van Kloosterveen heeft maar weinig invloed op kraanvogels in Het Fochteloërveen, concludeert het rapport (foto: Trienke de Bruin)

ASSEN - De gemeente Assen mag de wijk Kloosterveen met 2.500 woningen uitbreiden van de Commissie m.e.r.. De kraanvogels, de toendrarietgansen en de kleine zwanen in Het Fochteloërveen kunnen dit niet tegenhouden.

De Commissie m.e.r., die milieueffectrapportages beoordeelt, heeft het milieueffectrapport voor de uitbreiding van de wijk Kloosterveen goedgekeurd.

Eerder moest de gemeente het rapport nog uitbreiden, omdat het niet voldoende op de natuureffecten inging. Assen moest bijvoorbeeld actuele gegevens opgeven over de effecten van de nieuwe wijk op enkele van de vogelsoorten die belangrijk zijn voor het Fochteloërveen, zoals de kraanvogel, de toendrarietgans en de kleine zwaan. 

In het nieuwe rapport staat dat het gebied waar de bijzondere vogels hun voedsel zoeken, vijf procent kleiner wordt dan eerder was onderzocht. Toch zou er voldoende geschikt gebied overblijven om de beschermde vogelpopulaties op het gewenste niveau te houden.

Ook de uitbreiding van Kloosterveen leidt niet tot een noemenswaardige extra verstoring van de kraanvogel, concludeert het rapport. Aanvullende maatregelen zijn daarom niet nodig, vindt de commissie die het rapport heeft beoordeeld.

Contact
opnemen