‘Kraanvogels doen het bijzonder goed in Drenthe’

Donderdag 05 Oktober 2023
  • Een groepje vliegende kraanvogels (Rechten: Vogelbescherming / Jelle de Jong)

De kans dat bezoekers van natuurgebieden in Drenthe kraanvogels zien, wordt steeds groter. De vogels, sinds ruim twintig jaar terug in Nederland, doen het bijzonder goed in Drenthe en Friesland. Dat meldt Vogelbescherming Nederland.

In met name het Fochteloërveen, het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold hebben deze vogels het erg naar hun zin, blijkt uit tellingen van afgelopen zomer.

'Dit kunnen we een record noemen'

"In Drenthe en Friesland hebben we afgelopen zomer 37 paren geteld", zegt Hanne Tersmette van de Vogelbescherming. In heel Nederland kwam het aantal in totaal op 49 paren, drie meer dan vorig jaar. "En dat kunnen we een record noemen."

De kraanvogels brachten samen 33 jongen groot. Het Fochteloërveen blijkt 'hofleverancier' als het gaat om kuikens van kraanvogels. De vogels zijn dit jaar verder onder meer gespot in de omgeving van Norg, het Holtingerveld, het Mantingerveld, het Scharreveld en het Bargerveen. Door hoge waterstanden dit jaar, blijken meer gebieden geschikt voor de dieren. De paren zijn redelijk trouw; ze blijven bij elkaar.

Sinds de Middeleeuwen waren ze er niet meer

De kraanvogels, qua grootte ongeveer vergelijkbaar met ooievaars, waren honderden jaren niet meer te zien in Nederland. "Er is een vermoeden dat de vogels hier in de Middeleeuwen leefden, maar daarna werden ze lange tijd niet meer gezien."

Totdat in 2001 de eerste vogels de hoogveengebieden van Drenthe en Friesland weer ontdekten. Aanvankelijk lieten ze zich wat voorzichtig zien, maar sinds 2015 stijgt het aantal vogels sterk. "Dankzij beschermingsprogramma's in broedgebieden steeg de populatie in de jaren daarvoor al in Duitsland. Op den duur zijn de kraanvogels op zoek gegaan naar nieuwe broedplaatsen en viel hun oog op de natte hoogveengebieden in Drenthe en Friesland."

Compliment voor natuurontwikkeling

De Vogelbescherming is daar heel blij mee. "We zien het als compliment, we hebben op het gebied van natuurontwikkeling geprobeerd deze gebieden aantrekkelijker te maken voor broedvogels, en dat blijkt nu succes te hebben."

De veengebieden zijn voor de vogels vooral in trek, omdat er veel insecten zoals kevers en rupsen te vinden zijn. Dat de vogels het juist dit jaar zo veel beter hebben gedaan dan voorgaande jaren, komt volgens haar mogelijk door de redelijk natte lente. "Er was toen voldoende voedsel voor de dieren te vinden. Maar belangrijker nog, veel bezoekers bleven weg uit de natuurgebieden en dat zorgde voor rust."

Dat laatste is volgens Tersmette niet onbelangrijk. "Kraanvogels vertrouwen 'ons mensen' voor geen meter en voelen zich heel snel verstoord. Hoe vaker de vogels van hun nesten opvliegen als er mensen langskomen, hoe kleiner de kans op jongen."

'Ze vertrouwen de mens voor geen meter'

Het is dan ook wat de Vogelbescherming betreft zaak dat de kraanvogels met rust gelaten worden. "Nu we steeds meer van deze vogels in de natuurgebieden zien, hopen we dat mensen daar ook meer rekening mee houden. We plaatsen komend voorjaar extra waarschuwingsbordjes. Boswachters zullen ook met name in het broedseizoen in het voorjaar alert zijn dat iedereen zich aan de regels houdt. Lukt dat, en kunnen we de veengebieden goed nat houden, dan zou het aantal vogels de komende jaren verder kunnen toenemen", aldus Tersmette.

Al staat de populatie in met name het Fochteloërveen wel onder druk, omdat recreatiedrukte hier toeneemt. Andere bedreigingen zijn volgens de Vogelbescherming verdere verstedelijking in de regio Assen en lelieteelt op landbouwpercelen die grenzen aan natuurgebieden. ''Het succes van de kraanvogels hangt dus nauw samen met hoe wij met de natuur omgaan.''

Vlucht naar het zuiden

Wie nu nog een glimp van de kraanvogels wil opvangen, zal snel moeten zijn. De dieren maken zich momenteel op voor hun vlucht naar het zuiden, waar ze overwinteren. "Ze zijn zich nu aan het verzamelen. Binnenkort vertrekken de vogels massaal, om waarschijnlijk ergens in maart terug te keren. Veel inwoners van Drenthe zullen dat overvliegen straks wel horen, want de kraanvogels maken een bijzonder 'trompetgeluid.' Wat ons betreft zijn het iconische, mooie dieren."

Contact
opnemen