Koningin van met uitsterven bedreigde mier gefilmd in Drenthe

Dinsdag 27 Augustus 2019
  • De koningin van de gewone reuzenmier aan de wandel in Drenthe (Foto: Pauline Arends)

Een unieke waarneming in een Drents bos: Pauline Arends zag de koningin van de gewone reuzenmier. De boswachter van Staatsbosbeheer maakte unieke beelden van deze met uitsterven bedreigde mier. Ze volgde haar twee uur lang met de camera.

Arends: "Tijdens een bezoek aan het enige volk in Drenthe, een aantal dagen geleden, liep er net een koningin weg bij de nestboom. Ze liep twee uur lang in een rechte lijn en legde daarbij tachtig meter af. En dat moet je je eens voorstellen: je bent zo klein als een reuzenmier en onderweg zijn er alleen maar obstakels als mos, takjes en bladeren. Drie keer hield ze een pauze van één tot drie minuten. Toen ik vertrok na twee uur was ze nog steeds onderweg. Het zien van een koningin in augustus is al heel bijzonder, de kracht in zo'n klein dier als de mier is onvoorstelbaar."

Zeer zeldzaam
De gewone reuzenmier (Camponotus ligniperda) is helemaal niet 'gewoon'. Arends: "Deze grote mier is zeer zeldzaam in Nederland en heeft de status 'met uitsterven bedreigd'. Er komen in Nederland nog op vier locaties reuzenmieren voor, waarvan een in Drenthe." De precieze locatie maakt de boswachter niet bekend. 

In het Noorden, Zuiden en Oosten van Europa is de mier wijdverspreid en plaatselijk ook algemeen. "In Nederland is de soort zeldzaam omdat deze zich bij ons aan de rand van het verspreidingsgebied bevindt." 

Ondergronds
"Ondanks dat de reuzenmier grote, imposante werksters heeft, is ze erg lastig te inventariseren. Ze leeft in bossen, waarbij de koningin en de broedruimtes zich in de bodem onder bomen en in uitgeknaagde boomstammen bevinden. Vaak maken ze ook gangen onder de strooisellaag om vanuit het nest nabijgelegen voedselbomen te bereiken. De bovengrondse werksteractiviteit is doorgaans laag en bij een kolonie is het vaak flink zoeken om foeragerende werksters te vinden."

Vleugels?
"De koloniestichting van de gewone reuzenmier gebeurt doorgaans door een bevrucht vrouwtje dat zelf een nest start. Het stichten van nieuwe nesten gebeurt na bruidsvluchten, die in de regel in de periode mei-juni plaatsvinden. Het is dus heel bijzonder om een koningin in augustus aan te treffen." Tijdens bruidsvluchten zoeken vruchtbare mannetjes- en vrouwtjesmieren elkaar op in de lucht. Na de paring werpen ze de vleugels af. 
"Ook een raadsel waarom ze haar vleugels niet heeft afgeworpen en waar ze naar op weg is. En is ze wel bevrucht? De kans om een koningin van deze soort, over een afstand van tachtig meter te kunnen volgen, is voor Nederland uniek."

Meer weten over de Drentse natuur? Ontdek ‘t op ROEG!

Contact
opnemen