Koning Willem-Alexander opent nieuwe schaapskooi Bargerveen

Woensdag 25 Juli 2018
  • Eind september bezoekt de koning Drenthe om de schaapskooi in Bargerveen te openen (foto: ANP/Patrick van Katwijk)

WEITEVEEN - Koninklijk bezoek in Drenthe. Donderdag 27 september komt koning Willem-Alexander naar natuurgebied Bargerveen in Weiteveen om de nieuwe schaapskooi te openen.

De ingebruikname van de schaapskooi is de afronding van de jarenlange beschermings- en herstelwerkzaamheden voor het recreatieve natuurgebied. 

Na de opening krijgt de koning een rondleiding door het bezoekerscentrum en maakt hij een rit door het natuurgebied Bargerveen.

Grootste hoogveengebied
Het Bargerveen beslaat 2.000 hectare en is daarmee het grootste hoogveengebied in Nederland. In het veenlandschap zijn grote plassen en bovenveengraslanden te vinden. Die zijn ontstaan door vroegere boerenactiviteiten, zoals landbouw. Er leven hierdoor zeldzame insecten, vogels en planten.

Er zijn lange tijd natuurontwikkelingswerkzaamheden uitgevoerd in het gebied. Staatsbosbeheer, gemeente Emmen, waterschap Vechtstromen, de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord en de NAM hebben lange tijd het waterbeheer gedaan, in opdracht van provincie Drenthe.

Eerder dit jaar namen we een kijkje bij de schaapskooi. Het zag er toen wit van de lammetjes. De kudde telde toen zo'n achthonderd schapen.


De koning weet Drenthe vaker te vinden. Vorig jaar september opende hij de Blauwe As in Assen en afgelopen april vierde hij de tweehonderdste verjaardag van de Maatschappij van Weldadigheid.

Contact
opnemen