Karpers toch uitgezet in Drentse scheepvaartkanalen

Vrijdag 02 Maart 2018
  • De jonge karpers worden uitgezet (foto: archief RTV Drenthe)

Morgen worden er toch karpers uitgezet in de scheepvaartkanalen in Drenthe en Groningen. Dit wordt gedaan door de Hengelsportfederatie Drenthe Groningen.

De Hengelsportfederatie wil al langer karpers uitzetten in Drents vaarwater, maar de waterschappen zagen dat tot nog toe niet zitten.  

Volgens de Europese regels mogen er geen karpers uitgezet worden als daarmee de waterkwaliteit achteruit kan gaan. De waterschappen waren bang dat de uitgezette karpers zich zouden gaan verspreiden naar ecologisch kwetsbare natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld de Drentsche Aa. 

Na onderzoek akkoord
Om te kijken of de karpers een gevaar kunnen zijn voor het ecologische evenwicht, is er de afgelopen twee jaar een migratieonderzoek gedaan. Hierbij zijn karpers, voorzien van een zendertje, gevolgd om te kijken waar ze heen gaan en wat hun gedrag is. De uitkomsten zijn positief: de karpers blijken honkvaster dan gedacht en gaan waarschijnlijk niet zwerven naar andere natuurgebieden.

De waterschappen zijn daarom nu alsnog akkoord met uitzet van jonge karper in een aantal scheepvaartkanalen. Carla Alma, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest, zal morgen de eerste karpers de vrijheid geven.

Contact
opnemen