Kabinetsplan: stopbonus voor boer bij natuurgebied, anders strengere milieueisen

Dinsdag 22 November 2022
  • Koeien in een weiland (foto ter illustratie) (Rechten: ANP/Hollandse Hoogte/Manon Bruininga)

Het kabinet wil een stopbonus voor boeren die in de buurt van natuurgebieden veel stikstof uitstoten. Vanaf april volgend jaar krijgen duizenden boeren een aanbod. Ze kunnen innoveren, verhuizen of stoppen. Als een boer stopt, krijgt hij 120 procent van de waarde van zijn boerderij.

De meest betrokken ministers hebben dat vanochtend besproken, meldt de NOS. Boeren hoeven niet aan de regeling mee te werken, maar dan krijgen ze wel te maken met aanzienlijk strengere milieueisen en wordt het veel moeilijker om door te gaan.

Vrijdag wil het kabinet met de definitieve plannen naar buiten komen. Daarin moet ook een stikstofheffing voor alle bedrijven zijn opgenomen. Vervuilende fabrieken zullen dan flink moeten betalen voor hun stikstofuitstoot. Het systeem is vergelijkbaar met de heffing die bedrijven betalen voor de uitstoot van CO2.

Johan Remkes

Deze maatregelen zijn een antwoord op het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes en de recente uitspraak van de Raad van State die het werken met bouwvrijstellingen afwees.

De strengere milieueisen in de buurt van Natura2000-gebieden zijn een stok achter de deur, waarmee het kabinet hoopt zo veel mogelijk boeren te verleiden om mee te doen aan de vrijwillige regeling.

De voorstellen van de meest betrokken ministers worden de komende dagen besproken in de Tweede Kamerfracties van de regeringspartijen. Die kunnen nog aandringen op veranderingen.

PAS-melder

Deze kabinetsaanpak moet er uiteindelijk ook toe leiden dat PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden. Ook dat was een voorwaarde die Remkes heeft gesteld en die is overgenomen door het kabinet.

De hoop is dat zo veel boerenbedrijven ervoor kiezen om te stoppen dat er genoeg stikstofruimte vrijkomt om de PAS-melders te helpen. Die zouden dan een vergunning kunnen krijgen.

PAS-melders zijn bedrijven die voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding deden bij de overheid voor activiteiten met weinig stikstofneerslag. Ze hoefden dan geen vergunning aan te vragen. Maar omdat de rechter een streep haalde door het PAS, zitten die boeren nu zonder vergunning en dreigen ze hoge boetes te krijgen.

Lees ook:

Contact
opnemen