Jouw mening: De natuur heeft onze hulp niet nodig

Dinsdag 14 November 2017
  • De kievit is een weidevogel. Foto: Pixabay

Het Rijk stelt 2,4 miljoen euro beschikbaar om de akker- en weidevogels in Drenthe te helpen. Dit is goed nieuws, want sommige akker- en weidevogels dreigen uit te sterven.

De provincie Drenthe is eerder al begonnen met een plan van aanpak om deze vogels te beschermen. Het extra geld kan zij goed gebruiken.

Patrijs
Een van die akkervogels is de patrijs. Vroeger kwam deze onopvallende vogel veel voor in Drenthe, maar de aantallen lopen sterk terug.

Om hier aandacht voor te vragen, heeft Heel Drenthe Zoemt de patrijs tot soort van de maand uitgeroepen.

Broedvogels
Maar er komen ook vogels bij zonder specifieke maatregelen hiervoor. De Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe heeft onlangs een telling van broedvogels afgerond. Daaruit blijkt dat er veel meer roerdompen, rietzangers en sprinkhaanrietzangers zijn dan vroeger.  

Er sterven dus niet alleen vogels uit, er komen ook nieuwe soorten bij. Is het dan wel nodig om de natuur te beschermen? Of kan de natuur het wel alleen af?

Daarom is onze stelling: De natuur heeft onze hulp niet nodig.Wil je je mening delen? Dat kan via Facebook of op Twitter met de hashtag #roegstelling.

Uitslag: Het is goed dat natuurorganisaties afhankelijk zijn van vrijwilligers
Vorige week was onze stelling: Het is niet goed dat natuurorganisaties afhankelijk zijn van vrijwilligers. De meerderheid van de stemmers is het eens met de stelling.

Op onze website (66,76 procent), Instagram (67 procent) en Twitter (89 procent) zijn de meeste stemmers het eens met de stelling. Op Facebook zijn de meningen verdeeld: 54% is het eens en 46% is het oneens.

Eva van Goor vraagt zich op Facebook af wie het werk anders zou moeten doen. Bovendien "mensen hebben toch ook plezier in vrijwilligerswerk?"

Marianne Tuijt vindt dat vrijwilligerswerk alleen maar voordelen heeft: "Het is gezond voor lijf en leden, en leerzaam, zeker als men ook de jeugd erbij betrekt."

Contact
opnemen