Japanse duizendknoop rukt op, niet eerder zo veel voorjaarsmeldingen

Dinsdag 07 Juni 2022
  • Groengroep Havelte strijdt tegen de Japanse duizendknoop (Rechten: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

In Drenthe zijn er in de eerste maanden van dit jaar 59 meldingen van de Japanse duizendknoop gedaan. In tien jaar tijd was het aantal meldingen van de moeilijk te bestrijden plant, die tot en met mei binnenkwamen, nooit zo hoog.

Het aantal meldingen van de Japanse duizendknoop in Nederland is in de afgelopen jaren flink toegenomen, blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van cijfers van Waarneming.nl. In Drenthe was er een piek te zien in 2019, toen er in totaal 160 meldingen werden gedaan. In de eerste helft van dat recordjaar werd de groene lastpost 51 keer gemeld, met de 59 meldingen van dit jaar wordt er dus afgestevend op een nieuwe piek.

Schadelijke exoot

De Japanse duizendknoop komt van oorsprong niet voor in Nederland, in 1823 werd de plant vanuit Japan geïmporteerd. De snelle groei en makkelijke verspreiding van de plant vormen een groot probleem. Hij is namelijk erg moeilijk te bestrijden en kan veel schade aanrichten aan funderingen, wegen en riolering.

De plant richt schade aan door via bestaande scheuren in beton, metselwerk of asfalt omhoog te groeien. Hierdoor worden deze scheuren groter of kan de omliggende grond omhoog geduwd worden. De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot en verdringt al woekerend andere planten die hier oorspronkelijk groeien.

In Drenthe is de exoot de afgelopen jaren het vaakst waargenomen en gemeld in de gemeente Westerveld. Sinds 2020 zijn er 88 meldingen gemaakt op waarneming.nl.

Bestrijding

Overheden en vrijwilligersgroepen in Drenthe strijden al jaren tegen de Japanse duizendknoop. In Havelte ging de Groengroep zelf met spitvork en spade de plant te lijf, meter voor meter werd duizendknoopvrij gemaakt. Waterschap Noorderzijlvest probeert het bij wijze van proef met elektrocutie. ook staken waterschappen geld in proeven met Japanse bladvlooien.

Op verschillende plekken worden ook varkens ingezet. Vorig jaar werden 22 varkens aan het werk gezet in Gees, waar ze moesten voorkomen dat de golfbaan en het vakantiepark overwoekerd werden door de duizendknoop.

Contact
opnemen