Jagersvereniging pleit voor extra nachttelling voor reëlere wildstand

Dinsdag 04 April 2023
  • De jagersvereniging doet een extra nachttelling (Rechten: RTV Drenthe)

Ieder voorjaar wordt het aantal dieren in Drenthe geteld om te bepalen hoeveel reeën er bijvoorbeeld mogen worden afgeschoten ter voorkoming van verkeersongevallen. Dat tellen gebeurt door honderden vrijwilligers in de vroege ochtend en bij schemering. Omdat nog weleens een dier wordt gemist, wordt altijd gesproken van een 'trend'.

De Jagersvereniging doet dit voorjaar een nachttelling in Drenthe met warmtebeeldcamera's en ziet die resultaten graag toegevoegd aan de dagtellingen om dichter bij de werkelijke wildstand te komen.

's Nachts actiever

"Hazen en reeën zijn meer nachtdieren geworden. In de ochtend gaan ze in de dekking als ze hun kostje bij elkaar hebben gescharreld en 's avonds komen ze uit de dekking", zegt Bjorn van der Veen van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

RTV Drenthe neemt met hem de proef op de som en doet een telrondje bij schemer en een om 22.00 uur 's avonds. Daarbij wordt exact dezelfde route aangehouden en vanuit dezelfde kant van de auto geteld. De dagtelling gebeurt met een verrekijker en de nachttelling met een warmtebeeldcamera in de bossen van Borger.

RTV Drenthe ging mee op een telrondje (tekst gaat verder onder de video):

53 versus 0 hazen

De telling bij schemer komt uit op zes reeën, twee konijnen en nul hazen. Om 22.00 uur 's avonds gaat het om 22 reeën, drie andere konijnen en 53 hazen. Dieren waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld wat voor dier het precies is, worden niet meegeteld.

De Jagersvereniging wil graag dat die nachttelling officieel wordt toegevoegd aan de bestaande tellingen. "Ik besef dat er al veel van vrijwilligers wordt gevraagd bij het uitvoeren van reguliere tellingen. Maar de nachttelling duurt een uur en de extra belasting voor de tellers is dus beperkt", stelt Van der Veen.

Uit pot provincie?

Bij de nachttelling wordt gebruik gemaakt van warmtebeeldcamera's die in prijs variëren van 2.000 tot 20.000 euro. "Ja, die zijn kostbaar. Misschien kan de provincie een handreiking doen door apparatuur of financiële middelen beschikbaar stellen aan wildbeheereenheden zodat er beter kan worden geteld", aldus Van der Veen.

"Op de Veluwe zijn er al ontheffingen voor nachtelijke jacht op wilde zwijnen, dus de jagers hebben daar over het algemeen al beschikking over warmtebeeldcamera's. De provincie Gelderland heeft al aangegeven dat de nachttellingen gaan worden gebruikt om de cijfers nog beter te onderbouwen. Vanuit de Jagersvereniging gaan we dat hier nu ook doen en we willen het uitrollen over heel Nederland."

Idee besproken

Een woordvoerder van gedeputeerde Henk Jumelet laat weten dat het voorstel van de Jagersvereniging mee zal worden genomen in het reguliere overleg met de Faunabeheereenheid Drenthe.

Lees ook:

Contact
opnemen