Is de aanpak van roekenoverlast in Assen geslaagd, of juist geflopt?

Woensdag 22 Mei 2024
  • Veel roeken zijn neergestreken aan de Beethovenplaats in Assen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

De Asser aanpak van de roekenoverlast blijft de tongen losmaken. Een paar vogelkenners uit de stad noemt de verjaging van de roekenkolonie uit Marsdijk 'volledig geflopt'. "Ze zijn juist verder Assen in gedreven, naar andere woongebieden waar ze straks overlast geven", is hun verwijt. Gedragsbioloog Diederik van Liere, die Assen begeleidt in de roekenaanpak, spreekt juist van een succesvolle missie. "Voorspeld is dat de overlast in Marsdijk drastisch zou dalen, die voorspelling komt uit."

In Marsdijk, waar bewoners al een paar jaar klagen over slapeloze nachten door een krijsende roekenkolonie, is de overlast flink afgenomen. Al ervaren sommige omwonenden nog steeds herrie van een paar hardnekkige achterblijvers. "Helaas zijn ze niet allemaal weg, wat we wel hadden gehoopt."

'Wakker worden doe je toch'

Een groepje roeken slaagde er toch in een nest te bouwen in de opgedoekte hoofdkolonie bij de kinderboerderij. Na 10 april moesten deze nesten met rust gelaten worden, schreven de spelregels voor. "Er zitten tien nesten, en dat is veel minder natuurlijk dan de 170 vorig jaar. De ergernis erover is er niet minder om", zegt Arjan Siepel van de werkgroep Roekenloos Marsdijk. "Of het nu honderd schreeuwende roeken zijn of tien, vroeg wakker worden doe je toch. We hadden echt de hoop op nul roeken, maar helaas."

Onno Oostland, die recht tegenover de hoofdkolonie zit en al jaren aandringt op ingrijpen, ervaart hetzelfde. Ook hij baalt ervan dat ze toch weer voor z'n deur zijn neergestreken. "Al zijn het er veel minder dan andere jaren. Op zich is het beter geworden, maar we zijn er nog steeds niet van verlost. En het risico dat ze terugkomen, zit er nog altijd in. Assen moet er dus wel mee aan de slag."

Niet richting Loon

Met een stevig plan van aanpak wou de gemeente dit keer de aanhoudende roekenoverlast in Marsdijk de kop indrukken. Zo'n kleine 200 roeken schreeuwen al enkele jaren bewoners bij het krieken van de dag uit hun slaap en schijten de boel onder. De werkgroep Roekenloos Marsdijk eiste actie, en dat gebeurde vooruitlopend op dit voorjaar. De hoofdkolonie mocht worden opgedoekt, met speciale ontheffing van de provincie, aangezien de roek een beschermde vogel is.

Nesten mochten uit de bomen worden geplukt. Want in het buitengebied, in de richting van Loon, was een alternatieve nestelplek ingericht. Maar de speciaal geprepareerde nesten blijven vooralsnog leeg, tot nu toe laat de roek zich niet verleiden tot deze locatie. "Het is ons niet gelukt ze daarnaartoe te krijgen, wat natuurlijk wel onze insteek was. Op dat onderdeel is ons roekenplan mislukt. Maar dat betekent niet dat het hele project is geflopt", stelt Van Liere.

Verhaal gaat verder onder de foto

Afbeelding
Veel roeken zitten ook langs de Europaweg-Noord, zoals bij het Univé-pand (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Vogelaar Bert Dijkstra zag het bedachte bestrijdingsplan voor de Marsdijk-kolonie 'met lede ogen aan'. Hij volgt de roekenbeweging op de voet en constateert dat de gemeente het roekenprobleem domweg naar andere woongebieden heeft verplaatst. "Van tevoren kon je zien aankomen dat die roeken niet naar Loon zouden gaan. Ze mijden het buitengebied, zeker als daar de buizerd of havik zit. Roeken zitten veel liever bij woongebieden. Daar zijn ze veilig", zegt Dijkstra.

'Van de regen in de drup'

Hij telt na het opheffen van de Marsdijker hoofdkolonie vooral veel nesten richting de stadskern van Assen. "Er zitten kolonies op het Stadsbedrijvenpark, maar in het Noorderpark zijn de bestaande kolonies fors gegroeid. Zoals aan de Obrechtlaan en de Beethovenplaats. Ze zitten daar ook binnen 100 meter van woningen. Dus wat los je ermee op", vraagt Dijkstra zich af. "Dat plan, met alternatieve nesten naar het buitengebied, heeft inmiddels veel geld gekost. Maar Assen belandt hiermee van de regen in de drup."

Diederik van Liere ziet dat anders. Volgens hem is de Marsdijker roekenkolonie inderdaad uitgewaaierd naar andere Asser locaties. Maar volgens hem zijn er vooral veel aan het nestelen geslagen in bomen langs de Europaweg-Noord, zoals vlak naast het Univé-gebouw, en wat verderop richting de Praxis. "Als ze op een andere acceptabele plek gaan zitten, waar ze verder weinig overlast geven, dan is het wat ons betreft ook prima."

Meer nesten in Assen

Grote bezorgdheid was er aanvankelijk wel bij bewoners van Peelo, langs de Esakkerweg. In de bomen achter hun huizen, grenzend aan de Europaweg-Noord, begonnen roeken ook ineens heel druk te nestelen. "Dat leek eerst ook een stevige kolonie te worden, dicht bij de woningen. Maar daar hebben steenmarters flink huisgehouden, en dus is er van die nesten niks terechtgekomen."

Volgens de gedragsbioloog is het verder van belang dat de roekenpopulatie over heel Assen, ondanks ingrijpen in Marsdijk, niet achteruit is gegaan. "Vorig jaar telden we over heel Assen 250 bezette nesten, dit voorjaar waren dat er 300. Dus is het beheerplan niet nadelig geweest voor de roek, terwijl de overlast drastisch minder is. Dat is ook zeker wat waard."

De gemeente gaat de roekenaanpak binnenkort evalueren, en het effect ervan ook met bewoners bespreken. Dan wordt ook bepaald wat het vervolg wordt.

Afbeelding
In het Noorderpark, zoals langs de Obrechtlaan, nestelen ook veel roeken (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook:

Contact
opnemen