Inspecteurs gaan te water om planten in kaart te brengen

Vrijdag 14 Juni 2024
  • Roy van Hezel zoekt waterplanten (Rechten: RTV Drenthe)

Waterplanten zijn erg belangrijk voor de kwaliteit van het water, maar kunnen ook voor overlast zorgen bij recreanten. Bijvoorbeeld voor mensen die willen varen of zwemmen. Jaarlijks vindt er een waterplantinspectie plaats, om planten in het Paterswoldsemeer in kaart te brengen.

"Dit doen we om te kijken hoe de waterplanten in het meer zich ontwikkelen", vertelt Roy van Hezel. Hij is een van de inspecteurs en als aquatisch ecoloog weet hij veel over de onderwaterwereld. Hij onderzoekt waar de planten voorkomen en of bepaalde soorten zich uitbreiden. "Naast de inspectie kijken we ook naar de klachten van bijvoorbeeld de recreatievaart. Er zijn veel bootjes op het meer."

Het Paterswoldsemeer is een recreatiegebied en daarom zijn waterplanten niet overal welkom. Tijdens de inspectie wordt gekeken waar planten gemaaid moeten worden en of de planten goed groeien op plekken waar dat juist gewenst is.

'Belangrijke functie'

Waterplanten dragen bij aan de kwaliteit van het water. "Ze hebben een belangrijke functie in het meer." Ze zorgen voor zuurstof in het water en bieden paai- en opgroeigebieden voor vissen en kleine waterdiertjes. Daarnaast wordt het slib op de bodem vastgehouden door de wortels van de planten. Van Hezel komt tijdens de inspectie verschillende waterplanten tegen: "We hebben hier wat fonteinkruiden gevonden en er stonden ook nog andere soorten, zoals smalle waterpest. Op zich is er hier een mooi, divers beeld van de waterplanten."

Grote waternavel

Maar er zijn ook waterplanten die het waterschap liever kwijt dan rijk is. Bijvoorbeeld de grote waternavel, een invasieve exoot. De plant groeit vanuit de oever en heeft erg lange wortels. De kenmerkende gelobde bladeren vormen een soort deken over het water, waardoor hij alles afdekt. "Andere planten krijgen daardoor geen zonlicht meer en die verdwijnen." Planten als de grote waternavel worden daarom verwijderd.

Afbeelding
Zo ziet grote waternavel eruit (Rechten: RTV Drenthe)

Maatregelen

Om te zorgen dat waterplanten goed kunnen groeien, worden de over het water hangende bossen gesnoeid en zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd. Deze oevers lopen langzaam, schuin af. Ook worden er zogenaamde beschoeiingen aangebracht die de natuurvriendelijke oevers beschermen. Deze hebben openingen zodat verschillende soorten dieren toegang hebben.

ROEG! ging mee tijdens de jaarlijkse waterplanteninspectie op het Paterswoldsemeer. Bekijk hieronder de Veldwerk-reportage.

Contact
opnemen