Huiszwaluw is vogel van het jaar

Donderdag 18 Januari 2018
  • De huiszwaluw is uitgeroepen tot vogel van 2018 (Bertus Webbink/KINA)

De Vogelbescherming heeft de huiszwaluw uitgeroepen tot vogel van het jaar 2018. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal huiszwaluwen in Nederland sterk afgenomen.

In ons land leven nu zo'n 36.000 broedparen van de huiszwaluw. Eind jaren '60 van de vorige eeuw waren er nog tussen de 400.000 en 500.000 broedparen.

De huiszwaluw staat, volgens Jip Louwe Kooijmans van de Vogelbescherming, onder druk. "De laatste twee decennia is het aantal redelijk stabiel gebleven, maar daarvoor heeft er een enorme achteruitgang plaatsgevonden", vertelt Louwe Kooijmans. 

Minder insecten en minder modder
Voor die achteruitgang kan Louwe Kooijmans twee redenen aanwijzen. "Het aantal insecten in Nederland is de afgelopen jaren gedaald. Huiszwaluwen zijn insecteneters, dus ze hebben minder te eten. Daarnaast bouwt de huiszwaluw zijn nest van modder tegen huizen aan. Maar onze steden zijn zo netjes en strak geworden, dat het moeilijk voor ze wordt om bouwmateriaal te vinden", zegt Louwe Kooijmans 

Een andere reden waarom de huiszwaluw als vogel van het jaar is verkozen, is omdat er nog veel geheimzinnigheden rondom de soort zijn. Louwe Kooijmans: "Al leeft hij erg dichtbij mensen, we weten heel veel nog niet. Waar hij precies overwintert bijvoorbeeld. Of waarom het aantal huiszwaluwen wel stabiel blijft, maar niet groeit."  

Huiszwaluw in Drenthe
In Drenthe gaat het juist relatief goed met de huiszwaluw. Uit cijfers van onderzoekscentrum SOVON blijkt dat de huiszwaluwpopulatie op de zandgronden in het noorden van Nederland groeit. Hoe dat komt, weet de Vogelbescherming niet.    


Bron: SOVON Vogelonderzoek Nederland

De huiszwaluw lost de koekoek af als vogel van het jaar.

Contact
opnemen