Hoogveen in de problemen door droogte

Vrijdag 10 Augustus 2018
  • Het hoogveen in het Bargerveen (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

ASSEN - Het is gortdroog deze zomer en dat leidt tot problemen in de natuur. Hoogveengebieden zijn afhankelijk van de regen, daarom maakt Natuurmonumenten zich grote zorgen.

"Hoogveengebieden zijn afhankelijk van regenwater. Ze kunnen niet natgehouden worden op andere manieren", zegt Wiebe Borren van Natuurmonumenten. "We hebben nu te maken met een heel groot gebrek aan neerslag. Dat betekent dat die gebieden te weinig water opvangen."

Spons
Het Bargerveen bij Weiteveen is één van de grootste en belangrijkste hoogveengebieden van het land. Als het hoogveen te droog wordt, kan het uiteindelijk verdwijnen. Dat kan bodemdaling tot gevolg hebben, maar dat is niet het grootste probleem, volgens Borren. "Het grootste probleem is het verdwijnen van het hoogveen an sich. Het gebied functioneert namelijk als spons en kan lang water vasthouden. Als het hoogveen verdwijnt, is het gebied die functie kwijt. Daarnaast leven er planten en dieren in deze gebieden die ervan afhankelijk zijn."


Hoewel Borren blij is met de regen van gisteren en vandaag, is het probleem daarmee niet opgelost. "We hebben te maken met een groot neerslagtekort. Dat is eigenlijk de hele zomer al. Het zal even duren voordat het tekort aangevuld wordt met neerslag." Maar alle beetjes helpen, volgens Borren. "Een beetje neerslag heeft wel wat positieve effecten als het goed vastgehouden wordt. Dus we zijn al blij dat er iets valt."

Lering trekken
Heel veel actie kan Natuurmonumenten niet ondernemen om het droogteprobleem te voorkomen. "We kunnen hier wel van proberen te leren hoe we het gebied in de toekomst beter kunnen beschermen tegen droogte", zegt Borren. Ook moet er volgens hem goed gekeken worden naar de grondwateronttrekking in de omgeving van de gebieden. "Die zorgen ervoor dat de grondwaterstand onder het veen ook laag is. Daar zit ook ruimte voor verbetering."

Contact
opnemen