Honden en muizen zijn grote boosdoeners voor dijkschade

Woensdag 22 November 2017
  • Dit muizenhol is door een hond verder uitgegraven. Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Niet de muskusrat, maar muizen, honden en de Japanse duizendknoop veroorzaken de meeste schade aan de dijken van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dat blijkt uit de dijkencheck.

Honden graven muizenholletjes verder open en richten zo schade aan. Het gebeurde dit jaar op 79 plekken, vorig jaar op 33 plekken. De muskusrat zorgde 45 keer voor schade. Vorig jaar was dat nog 95.  

Grasmat
Ook de Japanse duizendknoop is kwalijk voor de dijk. De grasmat houdt de dijk bij elkaar. De plant verdringt het gras en moet daarom worden verwijderd. 


Controle
Het waterschap controleert de dijken in het voor- en najaar. In het najaar bekijkt het waterschap of de dijken klaar zijn voor de winter. In het voorjaar wordt gecheckt hoe de dijk de winter heeft doorstaan.

Contact
opnemen