Het insectenleven op landbouwgrond onder de loep

Zaterdag 05 September 2020
  • Insecten worden blij van een bloemrijke akkerrand (Rechten: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

Agrarisch natuurbeheer is gericht op het verbinden van natuurgebieden, het behoud van de plant- en diersoorten van het boerenlandschap en een economisch rendabel boerenbedrijf. Onder de vlag van Agrarische Natuur Drenthe zijn boeren op verschillende plekken in de provincie hiermee bezig.

Het beheer richt zich op akker- en weidevogels of op het behoud van landschapsstructuren zoals houtwallen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van kruidenrijke randen, wintervoedselvelden en plasdrassen. De boer kan een vergoeding krijgen wanneer hij bepaalde maatregelen toepast.

Vogelvriendelijk zaad

Een van de boeren die biodiversiteit een warm hart toedraagt, is akkerbouwer Jan Reinier de Jong uit Odoorn. "Op dit veld voeren we een proef uit met vogelvriendelijk graan. We zaaien breder en minder en gebruiken geen insecticiden of grondbewerking. Zo krijgen akkervogels meer ruimte en we hopen dat we ze daarmee kunnen stimuleren."

Monitoren

Het effect van de maatregelen op de insecten in de landbouw moet een monitoring uitwijzen. Dirk Uil is een van de onderzoekers. "Ik plaats een beker in de grond en zorg ervoor dat de grond eromheen precies aansluit op de bovenkant van de beker. Dan gooi ik er een klein beetje reukloos zeepwater in. Reukloos zodat de beesten het niet ruiken want dat zou sommige soorten verjagen of andere soorten juist aantrekken. De bekerval staat een week en dan kunnen we bekijken wat erin zit."

Zo slecht nog niet

De Jong hoopt dat het onderzoek aantoont dat de landbouw het nog niet zo slecht doet. "De landbouw wordt best wel negatief afgeschilderd als het gaat om insectenleven, wij zouden alles doodspuiten. Maar in het veld zie ik juist heel veel insecten. Maar goed, dat moet je ook kunnen aantonen en door deze monitoring kunnen we echt laten zien: kijk, dit loopt er allemaal bij ons in het veld."

Lees ook:

Contact
opnemen