Het gaat goed met de otters in de Onlanden

Vrijdag 02 Februari 2018
  • In De Onlanden leven zeker acht tot tien volwassen otters (Foto: Aaldrik Pot)

Het gaat goed met de otter in de Onlanden. Vorig jaar  zaten er in het gebied zeker acht tot tien volwassen otters. Dat meldt de Stichting Natuurbelang De Onlanden. Maar het succes heeft ook een keerzijde: nooit eerder werden zoveel otters doodgereden.

Recordjaar
Onderzoek naar otters is moeilijk. Ze laten zich bijna niet zien en ze bewegen zich over grote afstanden. Van een aantal dieren kon toch de identiteit worden vastgesteld aan de hand van het DNA in spraints, de poep van de otter.

Uit die spraints bleek dat in het centrale deel van De Onlanden een groot mannetje woont met enkele vrouwtjes. Eind vorig jaar dook in de buurt van het Elsburger Onland ook een groot mannetje op. Maar het is niet duidelijk of dit hetzelfde mannetje is of een andere.

Jonge otters geboren
Aan de hand van het DNA werden wel drie nieuwe dieren gevonden. Van één is in de winter van 2014/2015 ook DNA gevonden in het Fochteloërveen. Ook op grond van het DNA kon worden vastgesteld dat één van de vrouwtjesotters al vier jaar lang in De Onlanden verblijft.

Ook voor jonge otters was het een goed jaar: er werden zeker acht , maar misschien wel twaalf tot veertien otters in het gebied geboren.  

Uitzwermen
Otters kunnen zich over grote afstanden verplaatsen. Dat bleek ook het afgelopen jaar, toen otters werden gezien tot in Assen toe. Langs het Taarlosche Diep werd een otter met jong gezien. En ook bij het Lieversche Diep werd een familie otters gezien.

Verdronken in een fuik
Maar er werden ook veel otters doodgereden in het verkeer. Zeker 8 dieren zijn doodgereden. Opvallend was ook dat er twee jonge otters verdronken zijn in vallen voor muskusratten.

Die vallen waren voorzien van een speciale otterring, die zou moeten voorkomen dat otters in zo’n val terecht kunnen komen. Het waterschap onderzoekt nu of die otterringen aangepast moeten worden.

Contact
opnemen