‘Het Dak van Drenthe’ moet hoogste punt VAM-berg worden

Woensdag 06 September 2017
  • De VAM-berg krijgt een nieuwe top (foto: archief RTV Drenthe)
  • Ontwerp 'het Dak van Drenthe' wordt 900 meter lang 150 meter breed (afbeelding: Provincie Drenthe)
  • Plannen voor fietsroutes over de afgewerkte VAM-berg (afbeelding: Provincie Drenthe)

ASSEN/WIJSTER - De VAM-berg krijgt een nieuwe top: het Dak van Drenthe. De berg moet 900 meter lang en 150 meter breed worden. Het is de bedoeling dat de berg net zo hoog wordt als ooit gepland: 63 meter boven NAP.

De nieuwe top op de VAM-berg is bedoeld voor recreatie. Het is volgens het college van Gedeputeerde Staten een oplossing waar zowel VAM-berg-eigenaar Attero, als de provincie Drenthe baat bij hebben.

Minder, maar ook ander stortafval
Attero stort steeds minder afval op de VAM-berg, omdat verbranding en hergebruik van afvalstoffen toenemen. Alleen stoffen die niet verbrand mogen worden, zoals asbest, worden nog gestort. Daardoor wil Attero niet alleen eerder dan gepland stoppen met storten, maar wordt de VAM-berg ook platter dan gepland. De provincie wil geen 'platte pannenkoek' op de berg, want die is minder geschikt voor recreatie. Schatting is dat er 2 miljoen kuub minder afval de berg opgaat. 

Attero uit Wijster heeft wel steeds meer bodemassen te verwerken, oftewel restmateriaal uit de ovens dat niet verbrand is. Ook van elders komt de bodemas naar Wijster. Die asresten gaan gebruik worden voor het bouwen van het Dak van Drenthe. De nieuwe berg van 900 bij 150 meter wordt afgedekt en beplant.

Klaar in 2020
Eenmaal klaar is het het Dak van Drenthe en dat deel van de VAM-berg geschikt voor recreatie. En eerder dan gedacht want terwijl een deel van de stort nog open blijft, moet het dak in 2019 of 2020 klaar zijn. Het wordt dan bij het al bestaande recreatieve deel van de VAM-berg aangesloten.

Er zijn al langer plannen om legaal te kunnen fietsen op de VAM-berg. Met de nieuwe top wordt dat fietsen alleen maar leuker.

Reportage over de VAM-berg uit 2016:

Ingewikkelde hoogteberekening
Er wordt minder gestort dan verwacht en dus wordt de berg lager dan gedacht. De asresten die extra op de VAM-berg komen, maken de berg juist weer hoger. Maar omdat de bodemas weer zwaarder is dan het afval dat er onder ligt, klinkt de bodem weer in. Uiteindelijk zal de VAM-berg net zo hoog worden als ooit gepland: 63 meter boven NAP.

Als het storten is gestopt?
Ooit was gepland dat in 2075 gestopt zou worden met storten, dat werd 2033 en nu wordt al gedacht aan 2025. In 2033 draagt Attero (of haar opvolger) de VAM-berg over aan de provincie, die vanaf dan het beheer moet doen. Daarvoor stort Attero geld in een fonds. Als het rendement op dat fonds minder is dan gedacht, zal Attero meer moeten inleggen.

Het afvalbedrijf staat in de etalage, maar ook bij verkoop gaat de betalings,- en afwerkingsplicht over op de koper. Zo krijgt Drenthe volgens het college van GS in geen geval een scheur in de broek als er iets met Attero gebeurt.

Door: Serge Vinkenvleugel

Contact
opnemen