Gravende honden richten vaker dijkschades aan, muskusrat houdt zich meer koest

Dinsdag 13 Juni 2023
  • Graafschade in een dijk, veroorzaakt door een hond (Rechten: WDODelta)

Waterschap Drents Overijsselse Delta ziet dat dijken steeds vaker worden beschadigd door honden. Tijdens inspecties werd dit voorjaar op 189 plekken graafschade geconstateerd waaraan een hond schuldig was. Het jaar ervoor gebeurde dat nog 130 keer.

Volgens het waterschap, dat de dijken van pakweg Assen tot aan Deventer beheert, zijn meer muizengangen de oorzaak van het hogere aantal graafschades door honden. De viervoeters ruiken of horen de muizen die zich verschansen in de dijk. Daarop gaan ze graven. "Meer muizen kan dus zorgen voor meer graverij van honden", ziet dijkbeheerder Wijnand Evers.

Muskusrat

In tegenstelling tot de graafgrage honden, hielden muskusratten zich een stuk meer geseisd. Het waterschap telde vorig voorjaar nog op vijftien locaties graafschade door het knaagdier, maar dat aantal is inmiddels gereduceerd tot vijf. Zes jaar geleden waren het er zelfs 390. Graafschade door de bever is op vier locaties gevonden.

Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het werkgebied van WDODelta gaat het om ruim 1000 kilometer aan dijk. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zo kunnen eventuele schades op tijd worden hersteld.

Goede grasmat

Deze voorjaarsperiode is al vroeg gestart met de inspecties, meldt het waterschap. Halverwege maart gingen inspecteurs op pad om te kijken hoe de dijken er voor staan. Belangrijke maatstaf voor de kwaliteit van de dijken is de grasmat. Wortels van gras, kruiden en planten houden de grond stevig bij elkaar.

Lees ook:

Contact
opnemen