Gezenderde wulpen moeten inzicht geven in overlevingskansen wulpenkuikens

Vrijdag 22 Mei 2020
  • Annemarie Loof noteert de lengte van de snavel van het kuiken in haar hand (Rechten: RTV Drenthe)

Drenthe is een belangrijk leefgebied van de wulp. Maar de wulp kan wel wat hulp gebruiken. De vogel met de kenmerkende lange kromme snavel staat op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels in Nederland. Kenniscentrum Akkervogels, Landschapsbeheer Drenthe en Vrijwillige Weidevogelgroep Dwingeloo doen daarom onderzoek naar de overlevingskans van wulpenkuikens.

Voor het onderzoek zijn twintig kuikens gezenderd. Annemarie Loof van Kenniscentrum Akkervogels gaat elke dag met een antenne het weiland in, op zoek naar de kuikens. "Op het moment dat er een zenderwulp doodgaat en we vinden die zender terug, dan weten we ook wat er is gebeurd. Dat zijn waardevolle gegevens."

Rasters

Dat het niet goed gaat met de wulp, heeft meerdere redenen. Vroeger broedde deze vogel voornamelijk op heidegebieden, maar door het veranderen van het landschap broeden wulpen nu in weilanden. "Daarnaast heb je ook te maken met rovers die het op weidevogels hebben voorzien", vertelt Albert Boers van Vrijwillige Weidevogelgroep Dwingeloo. "Alles bij elkaar maakt dat ze het lastig hebben op dit moment."

Om ervoor te zorgen dat wulpen in ieder geval rustig kunnen broeden, probeert Broers samen met de andere vrijwilligers de nesten op te sporen. "Soms gaat dat heel snel, dan zie je een wulpenpaartje en gaat er een op het nest zitten. Maar meestal is het uren en uren turen om te kijken waar ze eventueel hun nest hebben." Als het nest eenmaal is gevonden plaatst Landschapsbeheer Drenthe een raster om het nest waar stroom op staat. Op die manier kunnen rovers op de grond er niet bij. "Er zijn natuurlijk ook wel roofvogels die proberen om bij de eieren te komen, maar de wulp staat in de lucht zijn mannetje wel."

Overlevingskansen

Als Loof een gezenderde wulp vindt, noteert ze de coördinaten van de locatie. Op die manier kan ze zien waar het kuiken naartoe loopt en hoever het van het nest af is. Daarnaast meet ze de lengte van de snavel en kijkt ze hoe zwaar het kuiken is. Het kuiken dat Loof vandaag heeft gevonden is negen dagen oud en weegt meer dan honderd gram. "Twee dagen geleden was dit kuiken nog 90 gram. Dus hij groeit goed en ziet er gezond uit."

De meeste kuikens die een zender hebben, leven nog. "Die kunnen we dus al een tijdje volgen", zegt Loof. Maar dat betekent niet dat de kuikens ook zullen uitgroeien tot volwassen wulpen. "Als de kuikens de eerste week doorkomen, dan wordt de overlevingskans al groter. Maar tot de kuikens kunnen vliegen ligt het gevaar eigenlijk overal op de loer."

Contact
opnemen