Gemeente Assen wil de grote waternavel bestrijden

Dinsdag 15 Mei 2018
  • De grote waternavel (foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta)

ASSEN - De gemeente Assen gaat de grote waternavel, een exotische waterplant, verwijderen om daarmee vijvers, kanalen en sloten open te houden.

Tijdens het groeiseizoen controleert de gemeente deze watergangen minstens een keer per maand op waternavel.

Problemen in waterdoorvoer
"Via vijvers en aquaria is de plant in de natuur terechtgekomen. De bladeren lijken veel op die van de inheemse waternavel, maar zijn veel groter", zegt de gemeente. "De grote waternavel verdringt de inheemse waterflora en veroorzaakt problemen in de waterdoorvoer van schouwsloten, sluizen en stuwen. Bij de juiste watertemperatuur groeit de plant razendsnel."


Grote waternavel staat op de Unielijst van zogeheten invasieve exoten. Een exoot is een plant, dier, of een ander organisme, dat van nature niet in Nederland voorkomt. "De gemeente heeft de plicht om in de natuur aanwezige populaties grote waternavel op te sporen en te verwijderen. Of, als dat niet lukt, de verspreiding en de schade ervan zoveel mogelijk te voorkomen. Voor de grote waternavel geldt al jarenlang een bezits- en handelsverbod in Nederland."

Flora en fauna ontzien
De gemeente zegt broedende vogels, paaiende vissen en amfibieën die eitjes afzetten zo min mogelijk te storen en beschermde plantensoorten te ontzien. "Voordat we de werkzaamheden starten, kijken we of er broedende vogels aanwezig zijn. De grote waternavel wordt handmatig door de aannemer verwijderd vanaf de kant en vanuit een boot."

Contact
opnemen